Family Office är en del av vårt Private Banking-erbjudande. Vi är till för dig med en komplex ekonomi som kräver aktiv planering och avancerad rådgivning. Du får ett helhetsgrepp om dina tillgångar och kan planera din ekonomi framåt på både kort och lång sikt.

Danske Bank Family Office hjälper förmögna kunder med både små och stora beslut. Du behöver aldrig vara ensam med dina vägval och ekonomiska beslut. Vi finns till hands med tydliga och relevanta perspektiv gällande dina ekonomiska möjligheter och utmaningar.

Boka möte