Tillfällig höjning av rot- och rutavdragen

Den svenska regeringen har föreslagit tillfälliga ändringar i rot- och rutavdragen. Ändringarna, som presenterades i budgetpropositionen för 2024, syftar till att stödja byggsektorn under den pågående lågkonjunkturen.

Både rot- och rutavdragen syftar till att öka arbetsutbudet och därmed stimulera sysselsättningen och tillväxten genom att omvandla arbete som hushållen vanligtvis utför själva till marknadsarbete. Rutavdraget lämnas för hushållsarbete som ofta utförs av hushållen själva och som i de flesta fall utförs i bostaden, till exempel städning och tvättning. Rotavdrag kan ges för reparation, underhåll, samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder.

Avdragen ges genom en skattereduktion, där underlaget för skattereduktionen är arbetskostnaden, inklusive moms. Kostnader för material, utrustning och resor ingår inte. Det vanligaste sättet att få rot- och rutavdrag är att en enskild anlitar en näringsidkare som är godkänd för F-skatt.

De föreslagna ändringarna överlämnades i en proposition till riksdagen i mars i år (Proposition 2023/24:86) och innebär att taket för rotavdraget ska vara 75 000 kronor per person och taket för rutavdraget 75 000 kronor per person under 2024. Detta ska jämföras med dagens reglering där taket för rotavdraget är 50 000 kronor och det gemensamma taket uppgår till 75 000 kronor. Fram till den 30 juni 2024 får dock högst 50 000 kronor användas för rotavdrag och högst 75 000 kronor sammanlagt för rot- och rutavdrag.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och upphöra att gälla vid utgången av december 2024. Bestämmelserna kan tillämpas på hushållsarbete som har betalats, förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits och hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration under 2024.