Våra tjänster

En förmögenhet är en bra grund för att kunna leva det liv du vill. Men i takt med att förmögenheten ökar i värde, ökar också komplexiteten. Till och med beslut som verkar små kan få stor betydelse.

På Danske Bank Private Banking hjälper vi dig att nå dina mål och skapa plats för dina visioner. Med lösningar som är anpassade efter dina behov. Vi har de erfarenheter och den insikt som behövs för att skapa klarhet för dig – tillsammans med dig.

Förmögenhetsplanering

Få helhetsperspektiv på din ekonomi och skapa det utrymme som du behöver för att förverkliga dina visioner. Förmögenhetsplanering är kärnan i vårt arbete inom Private Banking. En grundlig finansiell översikt ger dig och dina närmaste de bästa möjligheterna att fatta rätt beslut för att kunna leva det liv ni önskar.

Läs om vår förmögenhetsplanering

Skatt och juridik

Vägledning för dig, din familj och ditt företag. Ta hjälp av våra specialister med gedigen erfarenhet av bland annat ägarledda företag, generationsskiften och företagsöverlåtelser. Som Private Banking-kund har du tillgång till våra seniora skattespecialister med gedigen erfarenhet.

 Läs mer 

Kapitalförvaltning

Som en av Nordens ledande kapitalförvaltare kan vi erbjuda dig ett stort placeringsutbud. Vår plattform för rådgivning ger oss utmärkta förutsättningar att investera och skapa väl sammansatta och skräddarsydda portföljer. 

Läs om vår kapitalförvaltning


Besluten är dina, men vi är med dig och din familj, oavsett i vilket skede i livet du befinner dig

Finansieringslösningar

Oavsett vilken typ av finansiering du behöver kan vi hjälpa dig med en bra och flexibel lösning. Vi har stor erfarenhet av komplexa och skräddarsydda kreditupplägg. Gäller det lån till ett speciellt objekt som exempelvis en större gård ansvarar din Private Banker för att involvera våra specialister med rätt kompetens.

Läs om våra finansieringslösningar

 
Family Office

Family Office är en del av vårt Private Banking-erbjudande. Vi är till för dig med en komplex ekonomi som kräver aktiv planering och avancerad rådgivning. Du får ett helhetsgrepp om dina tillgångar och kan planera din ekonomi framåt på både kort och lång sikt.

Läs om Family OfficeEntrepreneur Office™

Entrepreneur OfficeTM är ett skräddarsytt koncept inom Private Banking. Entrepreneur OfficeTM är speciellt framtaget för dig som entreprenör och grundare eller delägare till ett eller flera företag. Som din finansiella partner hjälper vi dig med alla perspektiv på din ekonomi.

Läs om Entrepreneur Office™

Stiftelseförvaltning

Vi erbjuder, tillsammans med vår samarbetspartner PRI Pensions- och stiftelsetjänst (www.pri.se), en skräddarsydd helhetslösning utifrån stiftelsens behov. 

Läs om stiftelseförvaltning

Bli Private Banking-kund hos Danske Bank

Danske Bank är en av de ledande nordiska aktörerna inom private banking. Vi hjälper dig att få helhetsperspektiv på din ekonomi och skapa det utrymme som du behöver för att förverkliga dina visioner.

 

Boka ett möte


Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.