Private Banking

Få kontroll över din förmögenhet. Nu, om ett år och under resten av ditt liv.

Alla förmögenheter är olika. Liksom människorna bakom dem. Men en sak har de gemensamt – pengarna påverkar alla delar av livet och hur man lever sitt liv påverkar förmögenheten. För i takt med att förmögenheten ökar i värde ökar också komplexiteten. Till och med beslut som verkar små kan få stor betydelse. Inte bara för den egna framtiden utan också för familjens, kompanjonernas och medarbetarnas.

Vill du veta mer om möjligheterna med Private Banking?

Kontakta oss

Helhetsperspektiv på din ekonomi – genom hela livet

Det är förmögenhetens paradox – den kan göra livet enklare men gör det samtidigt svårare att fatta beslut. Har du skapat din egen förmögenhet har du arbetat hårt för den, men när kan du börja trappa ned? Är ni flera som driver verksamhet tillsammans kan du heller inte fatta avgörande beslut utan att också blanda in din partner.

Danske Bank Private Banking hjälper förmögna kunder med både små och stora frågor. Du behöver aldrig vara ensam med dina vägval och ekonomiska beslut. Vi finns alltid till hands med tydliga och relevanta perspektiv på dina ekonomiska möjligheter och utmaningar – allt beroende på hur du vill leva ditt liv.

 • Helhetsperspektiv på din ekonomi – genom hela livet

  Tillsammans skapar vi en helhetsbild av din förmögenhet på både kort och lång sikt. Vi hjälper dig att balansera dina tillgångar och skulder så att du och dina nära och kära kan skapa det liv ni vill ha.

  När du behöver det så samlar vi ihop ett team av specialister som kan ge råd inom ett visst område – till exempel bostäder, arvsplanering, skatt, utlandsplacering eller företagsförsäljning.

 • Vi hjälper dig att ligga steget före 

  Livet är fyllt med förändringar som ofta påverkar din förmögenhet. Vi hjälper dig att få en tydlig överblick över dina ekonomiska möjligheter på både kort och lång sikt. Det gör det enklare för dig att fatta välgrundade beslut.  

  Så snart vi upptäcker nya möjligheter för dig och din ekonomi tar vi kontakt. Utifrån din livssituation och dina behov diskuterar vi olika scenarier och perspektiv som ger dig ett bra beslutsunderlag innan du bestämmer dig. 

  Med vårt digitala verktyg Förmögenhetsplan kan du se potentialen i din och din familjs förmögenhet. Bland annat kan vi simulera hur din finansiella situation påverkas om du förverkligar dina drömmar. Eller vad som krävs för att göra dem verkliga.

  Läs mer

 • Gör skillnad

  Om du vill använda dina erfarenheter och dina pengar för att hjälpa andra kan vi också bistå. Genom oss får du möjlighet att möta andra Private Banking-kunder och bygga starka nätverk som öppnar nya möjligheter och livsperspektiv.

  Du kanske funderar på att bli affärsängel? Vi har kontakter med tillväxtföretag och entreprenörer.

  Vi kan också hjälpa dina barn att förstå ekonomi och pengar. Så att de är redo att ta över när den dagen kommer.

Förmögenhetsplan

En grundlig finansiell översikt ger dig och dina närmaste de bästa möjligheterna att skapa det liv ni vill ha. Med Danske Banks Förmögenhetsplan kan vi simulera och illustrera hur dina tillgångar kommer att utvecklas i olika scenarier.

Läs mer

Kapitalförvaltning

Oavsett om du överlåter förvaltningsansvaret till oss eller vill ta en aktiv roll i placeringsbesluten kan vi hjälpa dig med skräddarsydda lösningar som passar dina behov.

Läs mer

Skatt och juridik

Som Private Banking-kund har du tillgång till våra seniora skattespecialister med gedigen erfarenhet av bland annat ägarledda företag, generationsskiften och företagsöverlåtelser

Läs mer

Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.