De flesta val vi gör får ekonomiska effekter. Men det är inte alltid så enkelt att veta hur en optimal lösning kan se ut i din specifika situation. Som Private Banking-kund har du tillgång till våra seniora skattespecialister med gedigen erfarenhet av bland annat ägarledda företag, generationsskiften och företagsöverlåtelser.

Våra skattespecialister kan till exempel vägleda dig kring frågor rörande:

  • Skatteeffekter på både kort och lång sikt
  • Försäljningar av hyres- och skogsfastigheter
  • Försäljningar av fåmansbolag
  • Ägarfrågor i entreprenörsbolag
  • Strategier för så kallade 5/25-bolag
  • Generationsskiften
  • Beskattning av finansiella instrument
  • Val av förvaltningsform för både företag och privatpersoner
  • In- och utlandsflytt