I slutet av januari i år presenterade regeringen ett förslag om avtrappning av ränteavdrag för konsumtionslån. Samtidigt skickades förslaget ut på remiss med slutdatum 18 april.

Förslaget innebär att ränteavdrag endast ska kunna göras för ränteutgifter där lånet är kopplat till säkerhet i bostad, fordon eller båt. Det ska även vara möjligt att göra avdrag för ränta på lån för ny- till- och ombyggnation av fastighet där avsikten är att omvandla lånet till ett lån med säkerhet i fastigheten. 

Detta innebär att ränta på lån utan säkerhet, eller med säkerhet i andra tillgångar än de ovanstående, på sikt inte kommer att bli avdragsgilla. Med andra ord kommer ränta på s.k. blancolån inte längre medföra avdragsrätt och inte heller t.ex. ränta på lån med säkerhet i värdepapper, s.k. värdepapperslån. 

Bakgrunden till förslaget är att man vill minska risken för överbelåning och för att låntagare ska få betalningsproblem. 

Avsikten är att förslaget ska inkorporeras i höstens budgetproposition och gälla räntor som betalas efter 31 december 2024. Rätten till avdrag för räntor på lån utan erforderlig säkerhet ska trappas ner under en period av 2 år. Under 2025 ska avdrag medges med 50% av den här typen av ränteutgifter och från och med 2026 upphör avdragsrätten helt.