Stiftelseförvaltning 
Vi erbjuder, tillsammans med vår samarbetspartner PRI Pensions- och stiftelsetjänst (www.pri.se), en skräddarsydd helhetslösning utifrån stiftelsens behov. 

Kapitalförvaltning

Danske Bank Private Banking har lång erfarenhet av de särskilda krav som ställs på förvaltningen av stiftelser och organisationers förmögenhet. Tillsammans ser vi till att ni får en långsiktig och aktiv förvaltning med hänsyn till riskprofil, avkastningskrav, placeringsinriktning och hållbara investeringar.

Som kund hos Private Banking kan ni välja mellan rådgivande eller diskretionär förvaltning och vi har en speciellt framtagen stiftelseportfölj. Stiftelseportföljen karaktäriseras av bolag med starka balansräkningar och stabila kassaflöden vilket möjliggör en hög direktavkastning.

Stiftelseadministration 

Har ni behov av hjälp med stiftelseadministration?  
Via vår samarbetspartner PRI Pensions- och stiftelsetjänst (www.pri.se) kan vi erbjuda stöd avseende administration, bokföring och redovisning till stiftelser.
För att få veta mer vad vi kan erbjuda den stiftelse du företräder, vänligen boka ett möte så tar vi kontakt med dig. 

Boka möte


Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.