För dig som produktionslantbrukare krävs även moderna finansiella redskap för att lyckas. I tider då osäkerheten kring den svenska kronans värde är stort kan det vara skönt att veta hur stor EU-ersättningen blir.

Valutasäkring är ett hjälpmedel att säkra nivån på din ersättning. Det skapar en bra grund för planering och styrning av ditt företag om du i god tid vet ersättningens storlek. För en framgångsrik valutasäkring krävs det att du vet hur handeln fungerar.

Kontakta någon av våra Skogs och Lantbruksspecialist för hjälp eller mer information.