Följ med oss på resan mot drömgården!

Svenskarna är ett markägande folk och intresset för att köpa gård i Sverige är mycket stort och ökar. Men det är naturligtvis flera steg på resan mot drömgården och inte helt lätt att göra allt rätt på egen hand. Därför delar Danske Banks experter på Skog & Lantbruk med sig av sina viktigaste råd till gårdsköparen i tre filmer.

Danske Bank har mångårig erfarenhet av att hjälpa både säljare och köpare av skog- och lantbruksfastigheter. Svenskarnas intresse för att köpa gård växer stadigt och 325 000 svenskar äger nu en skogs- och lantbruksfastighet. Gårdsköpen visar heller inga tecken på att blir färre under de kommande åren även om trycket ser lite olika ut i olika delar av landet.

Anledningarna till att man köper en gård kan handla om att man vill investera i skog, drömmer om att driva eget lantbruk eller vill nyttja gården som fritidsboende och till fritidsintressen som jakt. Oavsett anledning upplever Danske Banks experter att liknande frågor ofta återkommer hos gårdsköparna. Här delar Johan Freij och Emma Frödå på Danske Banks affärsområde Skog och Lantbruk med sig av sina värdefullaste råd inför ett lyckat gårdsköp. Missa inte att titta på dessa tre kortare filmer om du är en av de svenskar som drömmer om att köpa gård!

Hitta rätt gård

I den första filmen ger Johan och Emma sitt viktigaste råd som innebär att köparen noggrant gör en livskalkyl och funderar på varför man ska köpa gården. Johan menar att även om det låter självklart är det faktiskt ofta här man riskerar att gå snett direkt:

”Ett tips är att ställa sig frågan om jag och min familj blir lyckligare av att köpa gården. Om svaret är ja, gör en lista på vad som är absolut viktigast för dig själv och din familj och utgå ifrån detta när ni tar fram era sina sökkriterier”.

Emma berättar även hur man gör för att hitta lämpliga objekt och vad man bör tänka på för att inte missa potentialen för fastigheter med rätt läge:

”Eftersom det ofta är få fastigheter till salu, så gäller det att se möjligheterna med de objekt du har råd med! Genom att röja sly och dämma upp ett närliggande dike kan man få utsikt och skapa en egen liten sjö. Många känner inte heller till att det ofta går att få bygglov på skogs-och lantbruksfastigheter som inte redan har mangårdsbyggnad”.

95D2F0FD22A9F926
C45CCC5B22A9F926

Värdet på gården

I den andra filmen berättar Johan och Emma vad som händer när man väl hittat ett intressant objekt. De ger konkreta tips på hur man gör en så kallad ”á la carte värdering” där man värderar de olika delarna bostadshus, ekonomibyggnader, skog, åker och betesmark var för sig.

Skogen utgör ofta det största värdet av en skogsbruksfastighet. Utöver volym, markens produktionsförmåga, kvalitet och täthet avgörs även värdet på skogen av faktorer som tillgänglighet och standard på omgivande vägnät när det är dags att avverka. Johan poängterar att fastighetens skogsbruksplan är en uppskattning och en vanlig miss är att köparen litar blint på virkesvolymen i prospektet:

”Säljarna friskriver sig nästan alltid för avvikelser i skogsuppgifterna, vilka bygger på subjektiva mätningar där avvikelser på 10-20 procent av virkesvolymen inte är ovanlig. Förvånansvärt få köpare gör kontrollmätningar innan köp, även av väldigt stora fastigheter”.

Värdet på gården

I den andra filmen berättar Johan och Emma vad som händer när man väl hittat ett intressant objekt. De ger konkreta tips på hur man gör en så kallad ”á la carte värdering” där man värderar de olika delarna bostadshus, ekonomibyggnader, skog, åker och betesmark var för sig.

Skogen utgör ofta det största värdet av en skogsbruksfastighet. Utöver volym, markens produktionsförmåga, kvalitet och täthet avgörs även värdet på skogen av faktorer som tillgänglighet och standard på omgivande vägnät när det är dags att avverka. Johan poängterar att fastighetens skogsbruksplan är en uppskattning och en vanlig miss är att köparen litar blint på virkesvolymen i prospektet:

”Säljarna friskriver sig nästan alltid för avvikelser i skogsuppgifterna, vilka bygger på subjektiva mätningar där avvikelser på 10-20 procent av virkesvolymen inte är ovanlig. Förvånansvärt få köpare gör kontrollmätningar innan köp, även av väldigt stora fastigheter”.

C45CCC5B22A9F926

Ekonomin vid gårdsköpet

Köp av en gård innebär att man köper ett företag, vilket i sin tur innebär att köparen har hela ansvaret för att göra en detaljerad ekonomisk kalkyl. I den avslutande filmen visar Johan och Emma hur man ska tänka kring ekonomin inför köpet och vilken hjälp man kan få av olika experter.

Avsätt ordentligt med tid för att göra likviditetsanalysen där kostnader och intäkter noga uppskattas både för själva förvärvet men även hur det kommer att se ut långsiktigt. Emma berättar att det är viktigt att ta ställning till hur mycket man vill göra själv på gården och vilket arbete som måste lejas ut:

”Större kostnader kan handla om maskininköp om man tänkt bruka jorden själv eller skogsvårdskostnader för att sköta skogen. Många väljer att ta hjälp vid avverkning av skogen medan röjning och plantering ofta är enklare och roligare att klara på egen hand. Intäkter kan handla om arrende för åkermark eller intäkter från skogsavverkningar”.

Emma och Johan går också igenom hur själva budgivningen praktiskt brukar gå till när man är redo att lägga ett bud på drömgården.

C8F3AF7622A9F926

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.