Utbetalningar

Med våra tjänster hanterar du utbetalningar smidigt och säkert

Enstaka fakturor betalar du enkelt i vår internetbank för företag, District. Stora betalningsvolymer sköter du med utbetalningstjänster som leverantörsbetalningar. Med internetbanken kan du även sköta utlandsbetalningar på ett smidigt sätt.

Mer information om utbetalningar

 • Leverantörsbetalning

  Fördelar

  Smidigt
  Vi sköter all tidsödande administration.

  Alla typer av betalningar
  Du betalar enkelt fakturor, löner och skatter. Du betalar lika enkelt till bank- och plusgironummer, gör kontoinsättningar, kontantutbetalningar och avräknar kreditfakturor.

  Betala till utlandet
  Det är lika enkelt att betala till utlandet som inom Sverige.

  Detaljer

  Olika typer av betalningar

  • Girering till bank- och PlusGironummer
  • Kontoinsättning med eller utan avisering
  • Kontantutbetalningar
  • Utlandsbetalningar

  Om mottagaren saknar bankgiro- och bankkontonummer skickar vi istället en avi för kontantutbetalning.

  Olika typer av betalningar i euro
  Girering till bankgironummer
  Kontoinsättning med eller utan avisering

  Återredovisning
  När vi fått betalningsuppdraget från dig får du en bekräftelse där vi redovisar de sammanlagda beloppen som ligger för bevakning. När betalningarna är utförda får du en betalningsspecifikation med fullständiga uppgifter sorterade per betalningsdag och mottagare. De flesta bekräftelser kan levereras elektroniskt vilket underlättar avstämning mot reskontra och minimerar pappersarbetet.

  Olika typer av återredovisning

  • Betalningsbevakning
  • Betalningsspecifikation
  • Avvisade betalningar
  • Makuleringar/Datumändringar

  Läs mer om de tjänster vi erbjuder via Bankgirot.

  Förutsättningar

  Det du behöver för att skaffa tjänsten är:

  • Avtal med oss
  • Datoriserad leverantörsreskontra eller fristående registreringsprogram
  • Vår internetbank District
  • Vårt Företagskonto med tillhörande tjänster
  • Ett EUR-konto anslutet till bankgironumret om du vill göra inhemska eurobetalningar

  Se våra priser
 • Utbetalningar inom Sverige

  Gireringar, kontoinsättningar och utbetalningskort kan skapas som enskilda betalningar i internetbanken District. Gå in på "Cash Management" - "Betalningar" - "Registrera betalning". Under "Vägledningar" i District hittar du detaljer om vilka uppgifter som behövs för att skapa utbetalningarna. Det enklaste sättet att hantera de här typerna av betalningar är dock med Leverantörsbetalningar LB.
 • Avgående betalningar till utlandet

  För att din betalning till utlandet ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt måste den innehålla korrekta uppgifter.

  På vår företagssida berättar vi mer om avgående utlandsbetalningar, informationen hittar du här.

  Information om Danske Banks korrespondentbanker hittar du här.

 • Betal- och flödeslimit

  Betal- och flödeslimiter gör att för stora belopp inte lämnar kontot. Därför rekommenderas det som säkerhetsåtgärd. Limiter kan registreras för enstaka betalningar eller flöden per dag, vecka, månad, kvartal, halvår och år. Det går till exempel att kombinera en betallimit med en flödeslimit per månad. Skulle en betalning överskrida limiten stoppas den och kan inte genomföras om inte administratören på Districtavtalet ändrar limiten.

  För att sätta limiter kan man ta hjälp av tidigare års kontoutdrag eller SITS-Statistik. Där kan man identifiera den största enskilda utbetalningen och de ackumulerade flödena under året. Utgå från dem så att inga betalningar stoppas i onödan. Under Onlinetjänster kan du läsa mer om hur man registrerar limiter i District.

  Läs gärna Riksgäldskontorets rekommendationer kring användning av limiter. Du hittar dem på Riksgäldskontorets webbplats.
 • Reservrutiner för betalningar

  Om de vanliga kommunikationsvägarna för betalningar slutar att fungera har vi reservrutiner.
  Kontakta ert VIP-team för mer information.

Relaterat innehåll