Konto

Här hittar du de konton du behöver. Om du skulle behöva någon annan typ av konto eller kontopaket har vi naturligtvis ett komplett sortiment av kontoprodukter. Du hittar dem på våra hemsidor för företagskunder. Du är alltid välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

För att öppna bankkonto under statens centralkonto i riksbanken behöver du fylla i en blankett för kontoöppning. Den laddar du ner här. Blanketten måste vara signerad enligt myndighetens teckningsregler. Tänk på att bifoga dokument som styrker vem som får teckna myndigheten och vidimerad kopia på id-handlingen. Skicka blanketten till vårt VIP-team på adressen:

Danske Bank
VIP-team Staten
Box 7523
Norrmalmstorg 1
103 92 Stockholm

När vårt VIP-team har fått blanketten kommer underskrifterna att kontrolleras och ett kontonummer reserveras innan den sänds till Riksgäldskontoret för godkännande. Så snart den är godkänd kan kontot och eventuella tillhörande tjänster öppnas.

Om du vill öppna ett annat typ av konto, t ex valutakonto, eller om du har andra frågor vänligen kontakta VIP-teamet.

Du kan öppna olika typer av företagskonton hos oss. Här kan du se vilka kontotyper vi erbjuder.

Mer information

 • Företagskonto

  Nettokonto
  Vi erbjuder transaktionskonton för både in- och utbetalningar på samma konto. Kontot ingår i koncernkontostrukturen och täcks eller töms till antingen överordnat transaktionskonto, samlingskonto eller toppkonto.Vid dagens slut är saldot noll. Kontot kan öppnas i det räntebärande flödet, det icke räntebärande flödet eller i skatteflödet.

  Bruttokonto
  Vi erbjuder transaktionskonton för både in- och utbetalningar på skilda bankkonton. Inbetalningar går inte att bokföra på bruttokonto för utbetalningar och vice versa. Kontot ingår i koncernkontostrukturen och täcks eller töms till överordnat konto, samlingskonto eller toppkonto. Vid dagens slut är saldot noll. Kontot kan öppnas i det räntebärandeflödet, icke räntebärande flödet eller i skatteflödet.

  Placeringskonto
  Placeringskontot är avsett för förvaltning av insatta medel. Ränta betalas ut enligt de villkor och räntesatser som du hittar här. Kontot ligger utanför koncernkontostrukturen.

  Det finns även information gällande olika konton på Riksgäldens hemsida www.riksgalden.se.

 • Klientmedelskonto

  Hos oss kan du öppna konto för deponerade, innehållna eller beslagtagna medel. Ett mindre antal uttag med kapitalisering av ränta är möjligt. Det är ett räntebärande konto och räntesatser hittar du här.

  Klientmedelskonto kan även öppnas i annan valuta än SEK. Till kontot kan det erbjudas månadsredovisning med en lista över samtliga klientmedelskonton. Listan är uppdelad per klient och konto och med månadens alla transaktioner noterade.

 • Valutakonto

  För att undvika onödiga växlingar och minska valutakursrisker rekommenderar vi ett valutakonto. Det gäller framförallt om man har stora betalningsflöden i andra valutor. Vi har valutakonton i EUR, USD, JPY, CHF, GBP, NOK och DKK. Efter en särskild överenskommelse går det även bra att få valutakonton i de flesta konvertibla valutor. Kontot är räntebärande och räntesatsen utgörs av vid var tid gällande basränta för respektive valuta och en marginal. Du hittar räntesatser här.

  Myndigheten behöver Riksgäldens tillstånd att öppna valutakonto för att minska risken att allt för stora tillgodohavanden finns i utländsk valuta. Godkännande kan begäras genom brev till Riksgälden, i vilket myndigheten uppger bl a ändamål, valuta och uppskattad betalningsvolym för det önskade valutakontot. Mer information finns på riksgäldens hemsida www.rgk.se.

Relaterat innehåll