För att öppna bankkonto under statens centralkonto i riksbanken behöver du fylla i en blankett för kontoöppning. Den laddar du ner här. Blanketten måste vara signerad enligt myndighetens teckningsregler. Tänk på att bifoga dokument som styrker vem som får teckna myndigheten och vidimerad kopia på id-handlingen. Skicka blanketten till vårt VIP-team på adressen:

Danske Bank
VIP-team Staten
Box 7523
Norrmalmstorg 1
103 92 Stockholm

När vårt VIP-team har fått blanketten kommer underskrifterna att kontrolleras och ett kontonummer reserveras innan den sänds till Riksgäldskontoret för godkännande. Så snart den är godkänd kan kontot och eventuella tillhörande tjänster öppnas.

Om du vill öppna ett annat typ av konto, t ex valutakonto, eller om du har andra frågor vänligen kontakta VIP-teamet.