Nummer 2, 2020

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi 

Skogens klimatnytta större än det nationella CO2-utsläppet

Ökat virkesförråd lagrar ca 35 miljoner ton koldioxid varje år och skogens varor minskar utsläppen med ytterligare 40 miljoner ton CO2. Att jämföras Sveriges totala utsläpp på ca 53 miljoner ton. Brukad skog ger högre klimatnytta men kraven på skogen ökar. Vår studie visar att mycket går åt rätt håll i skogen med ökad andel äldre skog, ökad volym högre lövandel. Dessutom är bekämpningsmedel nästan utrotade i skogsbruket, som förbrukar endast 3 % av vad som används i svenska villaträdgårdar.

Pressat returpapper driver färskfibern

Under våren har industrin lyckats höja massapriset med 36 USD/ton men vi tror nu på en utplaning. På lite längre är vår bedömning är färskfibern kommer att ta marknad från returpapper som i dag står för hela 57 % av världens fiberförsörjning. 

Läs det senaste numret av Skog & Ekonomi

Prenumerera

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut 4 gånger om året och är riktat till skogsägande privatpersoner och till yrkesfolk i branschen. Vill du få dessa nyhetsbrev kostnadsfritt anmäl dig hos Prenumerationsservice.

Anmäl dig

Danske Bank har träffat Toby Lawton, CFO på SCA som berättar om varför SCA valt att investera i en ny kraftliner i Obbola. Han ger också sin syn på vilken roll SCA har när det gäller omställningen till grön energi.

Relaterat innehåll