Nummer 3, 2019

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi 

Prisfallet på sågade trävaror eskalerar kraftigt och pappersmassan är satt under stark press

Priset på trävaror har varit under press en tid men fallet har nu eskalerat kraftigt efter semestern och priserna rasar historiskt snabbt. Fallet drivs av granbarkborreskador, höga lager och en för hög produktion. Den svenska krockkudden, med svag krona, är redan utlöst. Trots detta tror vi att många sågverk tvingas till röda siffror i slutet på året. Vi analyserar läget.

Sagan Bergvik Skog – ett skogsepos i tre akter

Nu har Bergvik Skogs innehav fördelats mellan ägarna och alla nyblivna skogsägare verkar nöjda. Sverige har fått flera nya medelstora skogsbolag som kommer att vitalisera svenskt skogsbruk. För investerarna som var med från början har detta varit en fantastisk resa med en förräntning på över 1 000 %. Läs om de olika faserna i Bergviks 15-åriga liv – uppståndelsen – uppbyggnaden och upplösningen.

Läs det senaste numret av Skog & Ekonomi

Prenumerera

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut 4 gånger om året och är riktat till skogsägande privatpersoner och till yrkesfolk i branschen. Vill du få dessa nyhetsbrev kostnadsfritt anmäl dig hos Prenumerationsservice.

Anmäl dig

Relaterat innehåll