Nummer 1, 2020

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi 

Sågverkens låga lönsamhet

Sågverken är helt avgörande för både svenska skogsägare och pappers- och massaindustrin. Utan effektiva sågverk, ingen betalningsförmåga för timmer. 
Dessutom skulle industrin få svårt att få fram virke ur skogen i samma utsträckning som idag. Trots detta kämpar sågverkssektorn med låg lönsamhet. Vad beror det här på? Vi går igenom de möjliga orsakerna. Läs mer i temaartikeln i årets första nummer av Skog & Ekonomi.

Trä- och massamarknaderna vänder

Under 2019 föll priserna på massa- och trävaror kraftigt i takt med det ökade 
utbudet och inbromsningen på flera exportmarknader. Nu har det vänt. De flesta vi har talat med menar att marknaden har bottnat och att priserna nu är på väg upp eller snart kommer att vända. Effekterna av coronaviruset är dock ett orosmoln. 

Läs det senaste numret av Skog & Ekonomi

Prenumerera

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut 4 gånger om året och är riktat till skogsägande privatpersoner och till yrkesfolk i branschen. Vill du få dessa nyhetsbrev kostnadsfritt anmäl dig hos Prenumerationsservice.

Anmäl dig

Danske Bank har träffat Toby Lawton, CFO på SCA som berättar om varför SCA valt att investera i en ny kraftliner i Obbola. Han ger också sin syn på vilken roll SCA har när det gäller omställningen till grön energi.

Relaterat innehåll