Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi 

Nummer 1, 2018:

En “perfekt storm” i skogen – nu ökar kampen om virket
Skogen befinner sig just nu i en perfekt storm där många faktorer samverkar på ett positivt sätt. Den globala konsumtionen av trävaror är den högsta någonsin och priset på pappersmassa slår alla rekord. Det är lyckliga omständigheter i en kritisk period för svensk skogsindustri som har rekordinvesterat i nya massafabriker som nu rullar igång. Vedbehovet ökar kraftigt och på bara några månader har svensk skogsindustri gått från ett överutbud på massaved till kraftig brist. Lagren av massaved är de lägsta på 14 år. Vi ser nu prishöjningar på massaved till glädje för landets 325 000 skogsägare.

Digitaliserad virkeshandel tar över i Finland
I Finland har digitaliserad virkeshandel tagit stora marknadsandelar på kort tid. I Sverige är resan lång dit. Vilka är möjligheterna och vilka är hindren?

Hur värderas skogen på börsen?
Börskurserna för de skogsägande bolagen SCA och Holmen har rusat. Vi försöker beskriva hur aktiemarknaden värderar skog på börsen.

Läs det senaste numret av Skog & Ekonomi (PDF)

Prenumerera

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut 4 gånger om året och är riktat till skogsägande privatpersoner och till yrkesfolk i branschen. Vill du få dessa nyhetsbrev kostnadsfritt anmäl dig hos Prenumerationsservice.

Anmäl dig

Relaterat innehåll