Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi 

Nummer 4, 2018:

Bara skogen kan rädda den svenska energiomställningen

Sverige skall minska CO2-utsläppen från vägtransporter med 70 % fram till 2030. Det är bara 11 år dit och i debatten verkar eldrift vara lösningen. På lång sikt kan el vara rätt men varken tekniken eller elen finns i dag. Dessutom drivs nästintill alla dagens fordon av diesel- eller bensinmotorer. Nyckeln till fossilfrihet fram till 2030 hittar vi istället i befintliga motorer med biodrivmedel från svensk skog och skogsindustri. Med ändrade regelverk stärks nu konkurrenskraften för inhemsk produktion. Många av våra skogsindustrier står inför storskaliga satsningar på biodrivmedel där svartluten är basen. Vi upplever att svensk skogsindustri står på gränsen till ett nytt utvecklingssprång.

Sågverkskonjunkturen har vänt och Kina pressar marknaden

Efter en rekordlång prishöjningsperiod faller nu trävarupriserna. En nedläggningsvåg av tusentals, små miljöovänliga möbelindustrier i Kina och en krasch på den så viktiga egyptiska marknaden samt en svalare svensk byggmarknad är några orsaker. Frågan är om det blir ett klassiskt prisras eller bara en lugnare sågmarknad i vår.

Läs det senaste numret av Skog & Ekonomi (PDF)

Prenumerera

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut 4 gånger om året och är riktat till skogsägande privatpersoner och till yrkesfolk i branschen. Vill du få dessa nyhetsbrev kostnadsfritt anmäl dig hos Prenumerationsservice.

Anmäl dig

Relaterat innehåll