Nummer 2, 2019

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi 

Riskerna i skogen ökar

Med ett varmare klimat och mer extremväder ökar också riskerna i skogen. Ena året blåser det, andra brinner det och tredje har vi en insektsinvasion av granbarkborrar. Försäkringsbolagens kostnader ökar och därmed premierna. Störst skador ger storm, rotröta och viltbetning men nu kommer också multiskadad skog i norr. I vår temaartikel kan du läsa mer om riskerna och få tips på hur du som skogsägare kan minska dem.

Med granbarkborre och dämpad skogskonjunktur faller virkespriserna i skogen!

Sällan har svängningarna gått så fort som det senaste året då skogsbolagen gått från extrem virkesbrist till ett överutbud av virke. Som en effekt av granbarkborreinvasionen och en fallande sågkonjunktur ser vi de största prissänkningarna på grantimmer i Sydsverige. Alla aktörer jobbar heroiskt med att få ut insektskadat virke. Här är svenskt skogsbruk världsbäst, både på mobilisering vid skadekris och samarbete för att rädda virkesvärden.

Läs det senaste numret av Skog & Ekonomi

Prenumerera

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut 4 gånger om året och är riktat till skogsägande privatpersoner och till yrkesfolk i branschen. Vill du få dessa nyhetsbrev kostnadsfritt anmäl dig hos Prenumerationsservice.

Anmäl dig

Relaterat innehåll