Nummer 4, 2019

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi 

Timmerhusens revansch – tar marknad från betongen

Solida stommar av korslimmat trä, CLT, är det byggmaterial som växer mest för flerbostadshus i dagsläget. Trä halverar CO2-utsläppen enbart i byggfasen och lagrar sen stora mängder CO2 under husets livslängd. Trästommarna produceras i industriell miljö och kan effektivisera byggandet dramatiskt. Tre svenska jättefabriker för CLT är nu i uppstart- eller projektfas. Inom två år går Sverige från marginalspelare till en världens största producenter av CLT med en kapacitet på 350 000 m3. I vår temaartikel kan du läsa mer om hur CLT kommer att påverka framtiden. 

Massa- och trävarupriserna är på väg att bottna

Under 2019 har både pappersmassa och trävaror genomgått brutala prissänkningar. Listpriset på massan har sjunkit med 33 %, och då har vi inte räknat med ökade rabatter. Trävarupriserna har, även med kraftigt försvagad krona, sjunkit med över 40 % på vissa kvaliteter och marknader. Nu ser vi flera signaler på att prissänkningsperioden för massa kan vara över och att trävarupriserna är på väg att plana ut. Läs våra analyser i Skog & Ekonomi. 

Läs det senaste numret av Skog & Ekonomi

Prenumerera

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut 4 gånger om året och är riktat till skogsägande privatpersoner och till yrkesfolk i branschen. Vill du få dessa nyhetsbrev kostnadsfritt anmäl dig hos Prenumerationsservice.

Anmäl dig

Danske Bank har träffat Toby Lawton, CFO på SCA som berättar om varför SCA valt att investera i en ny kraftliner i Obbola. Han ger också sin syn på vilken roll SCA har när det gäller omställningen till grön energi.

Relaterat innehåll