Nummer 3, 2020

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi 

Papperskollapsens nedläggningar ökar obalans på vedmarknaden

Efterfrågan på grafiskt papper har kollapsat med fall på över 30 % under våren. Tre av Nordens större bruk läggs ned redan vid årsskiftet vilket minskar den nordiska kapaciteten med hela 2,6 miljoner ton eller 24 %. Effekten blir ett minskat behov av vedråvara med 2-3 miljoner m3. Detta sker i ett läge när hela svenska marknaden badar i massaved.

En Ding-Ding trävaruvärld

Trävarukonsumtionen överträffar alla förväntningar samtidigt som produktionen dragits ned. Konsekvensen har blivit extremlåga trävarulager och skenande priser på marknader som exempelvis USA. Sågverken kör nu för fullt med ett ökande behov av timmer. Ett träd kan inte bara ge sågtimmer. Vi räknar därför med att det stora massavedslagret ökar. Effekten blir en tudelad virkesmarknad och vi kan räkna med en underlig höst i skogen.

Läs det senaste numret av Skog & Ekonomi

Prenumerera

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut 4 gånger om året och är riktat till skogsägande privatpersoner och till yrkesfolk i branschen. Vill du få dessa nyhetsbrev kostnadsfritt anmäl dig hos Prenumerationsservice.

Anmäl dig

Marknadsläget för skogen och skogsindustrin

Digital skogskväll med Danske Bank, den 30 november kl. 19:00.

Lyssna på och chatta med våra experter när vi släpper senaste kvartalsanalysen Skog & Ekonomi.

Till sidan för den digitala skogskvällen

Relaterat innehåll