Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi 

Nummer 4, 2017:

Skogsmarkspriserna följer bostadsmarknaden
Vid tidigare prisfall på bostadsmarknaden har skogen följt i samma spår. En förvånansvärt tydlig korrelation träder fram och sambandet med bostäderna är betydligt högre än för virkespriserna. Sannolikt är det köparnas känsla av det allmänna konjunkturläget som drabbar bägge tillgångsslagen. I dagsläget ser vi ingen närliggande prisnedgång för skogen men om prisfallet på bostadsmarknaden eskalerar kommer det med all sannolikhet att drabba även skogen. Som köpare bör ha respekt för att även skogspriserna svänger och anpassa förvärvet utifrån dina individuella förutsättningar. Skogens tillväxt är däremot unik och påverkas inte av några marknader.

Sågkonjunkturen i supercykel eller nära vändning?
Trävarorna är glödheta när nästan alla marknader är uppåt. I USA handlas trävaror till rekordpriser. Kina ökar trävaruimporten med 2 % i månaden och brädor för pallvirke är hårdvaluta när Europas industri skruvar upp farten. Den cykliska sågverkssektorn har varit inne i en prisuppgång som redan varat i 21 månader. Är trävarumarknaden inne i en supercykel eller ligger vändningen bakom hörnet? Vi analyserar trävarucyklerna och sågverkens lönsamhet.


Läs det senaste numret av Skog & Ekonomi (PDF)

Prenumerera

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut 4 gånger om året och är riktat till skogsägande privatpersoner och till yrkesfolk i branschen. Vill du få dessa nyhetsbrev kostnadsfritt anmäl dig hos Prenumerationsservice.

Anmäl dig

Relaterat innehåll