Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi 

Nummer 2, 2017:

Rekord i världsproduktionen av trävaror med höjda priser
Under 2016 producerades cirka 335 miljoner kubikmeter barrträvaror i världen och det tio år gamla rekordet från 2006 var slaget. Det är den kinesiska konsumtionen som tagit igen det USA tappade under finanskrisen. Svenska sågverk bekräftar att snart sagt alla marknader är bra och att man lyckas med löpande försiktiga prishöjningar.

Vi jämför Holmens och SCAs skogsdata
SCA knoppar nu av hygiendelen och nya SCA skapas där tyngdpunkten av värdet ligger på skogsmarken. Vi har då en unik situation med två stora börsbolag – SCA och Holmen - vars värde domineras av skogstillgångarna. Därför har vi sammanställt en del av bolagens tillgängliga skogsinformation. Ta del av materialet och kommentarerna i vårt nyhetsbrev.


Läs det senaste numret av Skog och Ekonomi (PDF)

Prenumerera

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut 4 gånger om året och är riktat till skogsägande privatpersoner och till yrkesfolk i branschen. Vill du få dessa nyhetsbrev kostnadsfritt anmäl dig hos Prenumerationsservice.

Anmäl dig

Relaterat innehåll