Nummer 1, 2022

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi

Massapriserna åter på all-time-high och 
 trävarupriserna vänder upp från höga nivåer

 Pappersmassan sniffar på rekordpriser medan fallet i trävarumarknaden stannat och priserna vänder upp från höga nivåer. Mycket talar för en stark trävarumarknad åtminstone fram till sommaren. Låga massavedslager i delar av Sverige, sågverk som kör för fullt och hög efterfrågan på energived. Situationen borde även driva virkespriserna ute i skogen. Läs våra marknadsanalyser.

Ukrainakrigets effekter på svensk skogssektor    
UI följderna av den fruktansvärda invasionen ser vi på kort sikt fördyrad avverkning och transport, högre massavespriser runt Bottenviken samt högre trävarupriser i Europa. Läs temaartikel. 

Kraftigt ökad efterfrågan. Var finns virket?
Ökat trähusbyggande och förpackningsboom kombinerat med returfiberkollaps och insektsdrabbade timmerskogar. Det är faktorer som manar fram frågan var vi hittar virke till alla kommande behov. Läs vår temaartikel.

Kontinuerlig Farm-Styling i skogen lönar sig
De ”icke monetära” värdena blir monetära. Lev lycklig med en vacker fastighet och sälj dyrt!

Läs det senaste numret av Skog & Ekonomi

Prenumerera

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut 4 gånger om året och är riktat till skogsägande privatpersoner och till yrkesfolk i branschen. Vill du få dessa nyhetsbrev kostnadsfritt anmäl dig hos Prenumerationsservice.

Anmäl dig

Relaterat innehåll