Nummer 1, 2019

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi 

Granbarkborren anfaller – vilka blir marknadseffekterna?

Redan under hösten noterade Skogsstyrelsen det största barkborreangreppet någonsin. Skadorna beräknas till 2,5 miljoner kubikmeter. Om även denna vår och sommar blir varm och torr, uppskattas skadorna kunna bli i storleksordningen 12,5 miljoner kubikmeter till ett virkesvärde av cirka 6 miljarder kronor. Vi listar råd till skogsägarna och analyserar angreppens marknadseffekter för skogsägarna och industrin.

Alla vill åt den svenska skogen – veden räcker inte

Skogen och skogsindustrin upphöjs till ett av de viktigaste svaren på CO2-frågan och klimatproblematiken. Nu ser vi effekterna av senaste årens industriutbyggnad och kan konstatera att kampen om veden bir allt hårdare. Vi försöker analysera tillväxten, förbrukningen, behoven, utbyggnaden i Sverige och våra grannländer. Frågan är – ser vi en framtida virkesbrist i Norden?

Läs det senaste numret av Skog & Ekonomi

Ta del av intervju med Johan Freij

Prenumerera

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut 4 gånger om året och är riktat till skogsägande privatpersoner och till yrkesfolk i branschen. Vill du få dessa nyhetsbrev kostnadsfritt anmäl dig hos Prenumerationsservice.

Anmäl dig

Relaterat innehåll