Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi 

Nummer 2, 2018:

Massamarknaden kokar och sågverken klyver rekord

Det kokar på många fronter i skogsindustrin. Massapriset kommer snart att passera 1200 USD/ton och trävarupriserna har stigit i 28 månader. Fortsatta prishöjningar för Q3 är redan intecknade, vilket innebär den längsta uppgångsfasen för sågverken på över 40 år. Det som skiljer mot tidigare uppgångar är uthålligheten i uppgången. Frågan är om vi ser starten till en mindre volatil skogsindustri i framtiden? Förutsättningarna har aldrig varit så goda som nu. Läs vår temaartikel om skogsindustrins revansch.

En fiber på retur – hot eller möjlighet?
Returfiber är Sveriges skogsägares och massaindustrins främsta utmanare. Av en global fiberkonsumtion på 422 miljoner ton per år så står färskfibern för cirka 173 miljoner ton. Det finns dock faktorer som talar för att gränsen för returfibern är nådd eller att det i alla fall kommer att bli svårare att få fram mer returfiber i framtiden. Läs mer om returfiberns framtid i temaartikel 2.


Kraftiga prishöjningar på massaved
Industrin går nu för fullt och kombinationen besvärlig vinter och kraftigt ökat behov av ved ger en bristsituation av sällan skådat mått. Konsekvensen är kraftiga prishöjningar på alla marknader.

Läs det senaste numret av Skog & Ekonomi (PDF)

Prenumerera

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut 4 gånger om året och är riktat till skogsägande privatpersoner och till yrkesfolk i branschen. Vill du få dessa nyhetsbrev kostnadsfritt anmäl dig hos Prenumerationsservice.

Anmäl dig

Relaterat innehåll