Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi 

Nummer 3, 2017:

Skogen har aldrig varit viktigare för svensk ekonomi
Utan skogsbruket och skogsindustrin hade svensk handelsbalans sett ut som ett svart slukhål. Under 2016 var handelsbalansen svagt negativ för första gången på väldigt länge. Exporten har ökat långsammare än importen av framförallt konsumtionsvaror. Skogens årliga nettoexport har däremot ökat till dryga 90 mdr SEK. Utan skogssektorn hade vi haft en negativ handelsbalans på uppemot 100 mdr SEK.

Bra läge för avverkning i hela landet
Virkespriserna har höjts och efterfrågan på virke är stor i hela landet. Nu har vi det ovanliga läget att både sågverken och cellulosaindustrin går bra och kör för fullt. För landets 325 000 skogsägare är det ett ovanligt bra år för avverkning, sett ur ett tre- till femårigt perspektiv.


Läs det senaste numret av Skog & Ekonomi (PDF)

Prenumerera

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut 4 gånger om året och är riktat till skogsägande privatpersoner och till yrkesfolk i branschen. Vill du få dessa nyhetsbrev kostnadsfritt anmäl dig hos Prenumerationsservice.

Anmäl dig

Relaterat innehåll