Nummer 3, 2021

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi 
Nu vänder trävarupriserna

Det senaste året har trävarupriserna ökat med 115 procent – men nu avtar Corona-boomen snabbt. I USA har priserna imploderat från extremnivåer och Danske Banks analytiker räknar med större prisfall även i Europa

Kommande EU-regler hotar investeringar i skogsindustrin 

Om EUs regler för ökad kolinlagring i skog och mark blir verklighet så kan det innebära krav på minskade avverkningsnivåer om uppemot 20 %. Ett allvarligt hot för framtida investeringar i skogssektorn. Danske Bank analyserar. 

Timmerpriserna har toppat – dags att avverka

Vi tror inte på några fler timmerprishöjningar för denna gång.

Läs det senaste numret av Skog & Ekonomi


Prenumerera

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut 4 gånger om året och är riktat till skogsägande privatpersoner och till yrkesfolk i branschen. Vill du få dessa nyhetsbrev kostnadsfritt anmäl dig hos Prenumerationsservice.

Anmäl dig

Relaterat innehåll