Marknadskrönika

Juli 2017

Förväntningens tid är här

Just i dessa tider så fylls våra sinnen av en oändlig mängd förväntningar. Allt det vi inte mäktat med under året skall hinnas med under en skälvande semestermånad. För att inte besvikelserna skall bli för stora försöker jag i år ta jag hjälp av den nöjde fiskarens filosofi.

Läs hela krönikan

Relaterad innehåll