Inbetalningar

Hos oss kan du hantera alla typer av inbetalningar

Oavsett om det rör sig om enstaka överföringar eller att hantera stora betalningsvolymer. Både inom Sverige och utlandet. Det mesta sköter du själv i vår internetbank District.

Mer information om Inbetalningar

 • Bankgiro Inbetalningar med OCR

  Bankgiro Inbetalningar med OCR är en heltäckande inbetalningsprodukt. Redovisningen av betalningarna samlas i en fil på ett enhetligt format. Tjänsten kan enkelt kompletteras med ytterligare funktioner.

  Bankgiro Inbetalningar med OCR har ersatt tjänsten Inbetalningsservice OCR som har avvecklats av Bankgirot. Inbetalningar med annat än korrekta OCR-referenser redovisas på papper eller via Insättningsuppgift via Internet. I filen redovisas ett referensnummer och beloppet till varje betalning.

  Tjänsten kan byggas på i olika steg.

  • Graden av automatisk avprickning kan ökas genom att mer information finns om varje betalning.
  • Betalarens namn, adress och organisationsnummer skickas alltid med om informationen finns tillgänglig.
  • Bankgiro Inbetalningar visar hur betalaren utfört betalningen. Till exempel via blankett eller leverantörsbetalningar.
  • Meddelanden som betalaren skriver på manuella inbetalningsavier kan också bifogas redovisningen. Det sker genom en fil med elektroniska bilder, en så kallad bildfil.


  Redovisning

  Redovisningen levereras på fil. Du kan välja om den ska levereras en eller tre gånger per dag. Filen innehåller:

  • Särskilt insättningslöpnummer som finns med i både sumposten och detaljposterna.
  • Betalarens betalningssätt.
  • Avräkning av kreditnotor.
  • Valuta (SEK och EUR).

  Allt sker på fil. Du slipper alltså pappershantering.

  Tillval
  Bankgiro Inbetalningar kan enkelt byggas ut med de här tjänsterna.

  • OCR referenskontroll
  • Utökad blankettregistrering
  • Bildfil

  Läs mer om Bankgiro inbetalningar på Bankgirots hemsida.

  För att få tillgång till Bankgiro Inbetalningar med OCR behövs:

  • Avropsavtal med banken
  • Bankens Internetbank District eller FTP-uppkoppling

  Se våra priser

 • Direktbetalningar

  Direktinbetalningar är ett alternativ till kortbetalningar och innebär att betalningen sker via betalarens internetbank. Som betalningsmottagare får man insättningen direkt och man slipper fakturabevakning. Det är en snabb och säker betalningsform.

  Det finns flera fördelar med Direktbetalning:

  • Betalningen sker direkt via internetbanken som vilken annan faktura som helst.
  • Betalningen kan göras var som helst i världen.
  • Den som betalar slipper lämna ut känsliga uppgifter som namn och kortnummer.

  Direktbetalning går till så här:

  • Den som ska betala länkas direkt till sin internetbank där Inloggning sker på sedvanligt sätt.
  • Uppgifter om betalningsmottagare och belopp är redan ifyllda.
  • Betalaren väljer bara från vilket konto betalningen ska göras.
  • Därefter länkas man tillbaka för att bekräfta betalningen.
  • Betalningen sker direkt och är oåterkallelig.

  För att få tillgång till Direktbetalningar behövs:

  • Avropsavtal med banken
  • Internetbanken – District
  • Konto i banken
  • Webbshop
   Om du inte redan har en webbshop bör du använda dig av en webbyrå som har färdiga webbshopmallar. Webbyrån kan även hjälpa till med domännamn och support.
  • Betalväxel/PSP
   Du måste också ha en säker betalväxel som en Payment Service Provider (PSP) levererar. En PSP ska kunna erbjuda beprövade lösningar och vara certifierad enligt VISA och MasterCards regelverk PCI. Den PSP du valt implementerar, i samarbete med webbyrån, betallösningen i din webbshop.
 • Ankommande betalningar från utlandet

  När du sänder en faktura eller begäran om betalning till en utländsk kund måste du alltid ange företagets IBAN (International Bank Account Number) och BIC (Bank Identifier Code), också kallat SWIFT-adress. Dessa uppgifter gör att betalningen behandlas snabbt, säkert och du som mottagare får inbetalningen till det konto du önskar. I många fall sparar även er utländska kund en extra kostnad genom att ni har rätt betalningsinformation på fakturan.

  På vår företagssida berättar vi mer om ankommande betalningar från utlandet, informationen hittar du här.
 • Inhemska checkar och avier

  Vi sätter in pengar från utbetalningsavier, checkar och postväxlar på ert konto. Skicka bara handlingarna till oss med posten så ordnar vi resten. Pengarna sätts in samma dag som vi får värdehandlingarna. Det enklaste, snabbaste och säkraste sättet är dock att få pengarna insatta direkt på kontot.

  Följande utbetalningsavi, check eller postväxel kan skickas:

  • Bankgiroavi
  • Svensk bankcheck
  • Postväxel

  Skicka till:
  Danske Bank ACP
  FE 950
  107 76 Stockholm

  Tänk på att:

  Kontrollera att sista inlösendatum inte har passerats. Om så är fallet, ta då kontakt med utställaren.

  • Ange kontonummer där värdet ska sättas in på baksidan av utbetalningsavin, checken eller postväxeln (insättning görs endast till den som står som mottagare på värdehandlingen).
  • Skriv under utbetalningsavin, checken eller postväxeln på baksidan. För företag gäller endast underskrift av behörig firmatecknare eller fullmaktshavare.
  • Ange en referenstext på baksidan om ni vill att denna ska noteras på insättningen.
  • Spara en kopia av hela avin, checken eller postväxeln innan du skickar den till banken.
  • Om du skickar en check, korsa den genom att dra två parallella streck på diagonalen på checkens framsida.
  • Det är ni som avsändare som står för risken om värdehandlingen inte skulle nå banken.

  Pengar direkt på kontot
  Om utställaren sätter in pengar direkt på ert konto istället för att skicka en värdehandling slipper ni alla moment ovan och får tillgång till pengarna direkt. Gör så här:

  • Generellt
   Kontakta utställaren och be att få betalningen insatt på ert konto nästa gång. De har förmodligen inte era fullständiga uppgifter och har därför tvingats skicka en utbetalningsavi, check eller postväxel istället.
 • Utländska checkar

  Danske Bank löser in utländska checkar under förutsättning att den utländska banken kommer att betala. Vi rekommenderar att betalning från utlandet sker via överföring via bank istället för via check. Överföring via bank är snabbare, billigare och säkrare.

  Utländska checkar skickas till:

  Danske Bank
  Global Services Lithuania, GSL
  3991 Foreign Cheques, 3rd floor
  Saltoniskiu str. 7, Vilnius LT-08100
  Lithuania

  Tänk på att:

  • Skriv ut och fyll i följebrev. Följebrevet består av två sidor. Den första ska bifogas med checkarna och den andra sparar ni för bevakning.
  • Kontrollera att checken är signerad, att datum är angivet och att beloppet är angivet med bokstäver.
  • Kontrollera att checken är rätt kvitterad på baksidan – det innebär att namnet på framsidan och på baksidan av checken måste vara identiska, signerad av firmatecknare på baksidan och kontonummer för kreditering. Checken kan bli avvisad om inte detta är korrekt.
  • Ta en kopia av checken, även baksidan, så att det finns en kopia i det fall originalet förkommer.
  • En inlöst check kan bli returnerad i framtiden, t ex vid bedrägeri. Detta gäller också för checkar inlösta via inkasso.
  • Om en check förkommer ska denna förbindelse skickas tillsammans med kopian av checken till banken.

   

 • Starta e-handel

  Med en webbshop når du ut till en bredare marknad samtidigt som du ökar dina öppettider utan att det kräver mer jobb. Vi gör det enkelt för dig som handlare att komma igång med e-handel. Här får du information om vad du behöver för att komma igång.

  På vår företagssida berättar vi mer om starta e-handel, informationen hittar du här.
 • Kortinlösen

  Det finns flera fördelar med att erbjuda kortbetalning. Administrationen minskar eftersom man slipper hantera kontanter. Det blir dessutom tryggare eftersom rånrisken helt elimineras.

  Genom vårt samarbete med Teller erbjuder vi kortinlösen via terminal, internet och post- och telefonorder. Teller är ett dotterbolag till Nets som är ett av de ledande nordiska företagen inom elektroniska betalningar.

  Att erbjuda kortbetalning innebär ökad servicegrad och flexibilitet. Med minskad kontanthantering minskar dessutom både administrationen och rånrisken.

  Tillsammans med Teller kan vi erbjuda kortinlösenavtal för MasterCard, Maestro, Visa och Visa Electron. Kontakta VIP-teamet för mer information om ni har avropat tjänsten Kortinlösen.

  Du får många fördelar med kortbetalning via internet:

  • Pengarna finns normalt på kontot redan dagen efter betalningen.
  • Du behöver inte bevaka fakturor och påminnelser.
  • Kostnaderna för administration och porto minskar.
  • Du får möjlighet att ta betalt i flera olika valutor.
  • Genom kravet att säkerhetslösningen 3-D Secure ska användas i betalmodulen minimeras risken för bedrägerier och reklamationer.

  Teller löser in MasterCard, Maestro, Visa och Visa Electron i Sverige. De erbjuder kortinlösenavtal för fysiska butiker, internetbutiker och för försäljning via post-och telefonorder. Teller har kunder i Sverige, Danmark, Norge och många andra länder och behandlar miljontals transaktioner dagligen. De har lång erfarenhet och kan erbjuda en avancerad plattform.

  Teller är ett dotterbolag till Nets. De ägs av flera nordiska banker. Med Nordea, DnB Nor, Danske Bank och danska Nationalbanken som de största ägarna.

  Läs mer om Teller
 • Autogiro

  Autogiro är en automatisk betalningstjänst. Den används med fördel om man har kunder som faktureras med fast, återkommande tidsintervall. Tjänsten innebär att pengar dras från kundens konto på betalningsdagen. Pengarna går direkt in på ert konto.

  Snabb och säker betalning

  Med Autogiro får både ni och era kunder en snabb och säker betalning. Det blir mindre administration för båda parter.

  Inga förseningar

  Eftersom pengarna dras automatiskt på överenskommen förfallodag blir det inga förseningar. Du har kontroll över era betalningsströmmar och kunderna vet att de slipper påminnelser.

  Medgivande

  För att använda Autogiro tecknar ni ett medgivande med era kunder. Det kan göras på flera olika sätt. Det enklaste är att använda en standardblankett som du får av oss.

  Korrigering av betalning

  Autogiro kan även användas för att betala tillbaka pengar. Till exempel om något belopp behöver korrigeras.

  Läs mer om Autogiro på Bankgirots hemsida.

  För att få tillgång till tjänsten behövs:

  • Avropsavtal med banken
  • Bankens internetbank District
  • Betalningsorder via fil

  För att få den effektivaste lösningen och spara administration bör ditt företag även kunna sända in filer med nya medgivanden och ändringar av medgivanden/betalningar – och även kunna ta emot filåterrapporteringar som t ex genomförda betalningar.

  Läs våra priser och villkor
 • Swish Företag

  Swish är en bankgemensam tjänst och fungerar mellan Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Sparbanken Syd, Swedbank och Sparbankerna samt Ålandsbanken.

  Swish Företag gör det möjligt att säkert och omedelbart ta emot betalningar från privatpersoner, alla dagar i veckan, dygnet runt, året runt. Tjänsten är ett komplement till kontantbetalningar och andra betalalternativ. Allt betalaren behöver är sin mobiltelefon och Swish-appen och betalningsmottagaren får pengarna in på kontot direkt.

  Så här fungerar Swish Företag

  När du ansluter till Swish Företag kan du beställa ett eller flera unika Swishnummer. Numret, som har prefixet 123 följt av sju siffror, kopplar du till ett betalkonto. Din kund använder Swish-appen i sin mobil för att göra betalningen och anger ditt Swishnummer, belopp och ev meddelande. När betalningen är godkänd kommer pengarna ögonblickligen in på det konto som är kopplat till Swish.
  Läs mer i vägledningen för District.

  För att få tillgång till Swish Företag behövs:

  • Avropsavtal med banken
  • Bankens Internetbank District

   

Relaterat innehåll