Låneansökan Danske Gårdsägare


*Obligatoriska uppgifter

Personuppgifter

Låntagare 1

 Fyll i personnummer ÅÅMMDDXXXX

Antal vuxna personer i hushållet (ej vuxna barn)

Försörjningspliktiga barn

Flickor

Pojkar

Kreditansökan
önskemål om lån

Lån1Ekonomisk ställning

Inkomster före skatt/år (samtliga uppgifter avser min/vår nuvarande ekonomiska ställning)


Inkomstuppgifter


Låntagare 1


Utgifter

Tillgångar

Befintlig finansiering


Årliga intäkter gård


Årliga utgifter gårdBifoga filer:

Nedan kan du ladda upp dina filer. Du kan skicka max 10 filer i taget. Godtagna filformat är Word or docx or doc, Excel or xslx or xls, pdf, text or txt, jpeg or jpg, png or gif.

Observera att den maximala filstorleken är 4 MB.

Filstorlek överstiger gränsen
Ta bort Filstorlek överstiger gränsen