Findiesel från skogen - nu händer det!

Varför har inte de Nordiska skogsbolagen hoppat på biobränsletåget för länge sedan? Jo, för att man inte haft långsiktiga, politiska förutsättningar. Vem skall då gå först, politikerna eller industrin, hönan eller ägget? Svaret är enkelt.

Krönikan är skriven av Johan Freij.

Nu händer det!

Länge har det snackats - men nu äntligen börjar de Nordiska skogsbolagen nosa på storskalig produktion av fordonsbränsle. Sverige var tidigt en föregångare med företaget SunPine som startade biodieselproduktion av tallolja. Denna talloljediesel blandas i dag i den vanliga dieseln vid våra tankstationer runt om i landet.

Sverige har i dag krav på en inblandning av biobaserade bränslen i våra fordonsbränslen som ger en sänkning av CO2-utsläppen med 19,3 %.  Det är denna inblandning som Jimmy Åkesson, i valdebatten, tog upp som ”Fuldiesel”. Orsaken var att det även finns importerad palmoljebaserad diesel i blandningen. Uttalandet har en viss relevans eftersom inhemsk produktion av biodrivmedel, som talloljediesel, inte räcker till. För att nå kravet så måste bränslebolagen importera andra biobaserade produkter, däribland palmolja.

Varför har då inte de Nordiska skogsbolagen, i stor skala, hoppat på biobränsletåget för länge sedan? Jo, för att man inte haft långsiktiga, politiska förutsättningar. Vem skall då gå först, politikerna eller industrin, hönan eller ägget? Svaret är enkelt. Det är bara politikerna som kan gå först och det är så det måste vara. Ingen kan ju tvinga de svenska skogsbolagen att göra miljardinvesteringar i produkter som de inte vet om det finns någon avsättning för.

Tack vare inblandningskraven är listan nu lång med investeringsprojekt. Talloljan produceras, som sagt redan hos SunPine, StoraEnso och UPM-Kymmene medan SCA precis startat. Tyvärr består en tallstock av endast 3 % tallolja, så det är först när det energirika ligninet börjar utvinnas som hävstången från skogen blir riktigt stor. Hela 28 % av stocken är lignin. Här är bla. Preem långt framme med en ambition om 300 -500 000 ton ligninbaserad diesel med start i Rottneros Vallviksanläggning. Detta är investeringar som är så otroligt viktiga för Sverige. Det är nämligen vägen över bioenergin som ger svensk skogsindustri möjligheten att bli världsledande på skogens nya produkter som kolfiber, bioplaster, etc.

Det som absolut inte får hända nu är att fler än Jimmy Åkesson börjar tala om att backa biobränsletåget, bara för att vår biodiesel innehåller en mindre del palmolja. Nej tvärt om skall vi ställa krav på att politikerna istället väger in hela klimateffekten i biodieselproduktionen så produktionen av dessa bränslen sker inom Sverige och EU. Det är dessa beslut som lägger grunden till investeringar som kommer att öka värdet på ditt virke för mycket lång tid framöver.


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.