Bestämmer du verkligen över din skog?

Är det du som bestämmer över din skog? En konstig fråga kan tyckas. Handen på hjärtat, är det inte så att både råden i din skogsbruksplan och från din virkesköpare styr alltmer över dina beslut. Är det så du vill ha det? 

Bestånd 22: ”Slutavverkning inom fem år” Ja det står faktiskt där i skogsbruksplanen. Du hade bara inte tänkt på det, och fem år har ju gått sedan planen gjordes. Du tittar rakt in i två stadiga, klarblå ögon från din virkesköpande kontakt, Inspektor Anders, som säger – Jag tänkte bara upplysa dig när vi ändå gör en större avverkning hos grannen. Din plan finns i Anders laptop och han har ofta bättre koll på din skog än vad du själv har. Du är uppriktigt tacksam för att han tänkte på dig, nu när grannen avverkar och du slipper betala maskinernas framkörningskostnader. – Ja då säger vi väl det då, hör du din röst säga, själv lite förvånad. När du vaknade i morse hade inte tanken slagit dig att du vid lunchtid samma dag skulle fatta beslut om en avverkning som beräknas inbringa drygt tvåhundratusen kronor.

Är det någon som känner igen sig i denna något tillspetsade situation? Sannolikt väldigt många, och dessa kontakter kommer att öka när digitala skogsbruksplaner delas med dina virkesköpande parter. Dessutom bor alltfler långt ifrån gården och många känner ett dåligt samvete för att man inte har riktig koll och ständigt ligger efter i besluten. Risken ökar för att planen används som argument för åtgärder du själv inte planerat.

Anders är en fin person, du skall vara rädd om en kontakt som bryr sig och känner din skog väl. Det är ovärderligt i många situationer. Jag ser också många fördelar med att din virkesköpare delar din digitala plan och hjälper dig med uppdatering av utförda åtgärder Samtidigt skall du veta att Anders jobb är att skaffa virke och att flyttkostnaderna för maskinerna inte påverkar nettot vid en större avverkning på ett avgörande sätt. Det får inte bli skogsbruksplanens förslag och grannens avverkning som styr dina beslut.

Handen på hjärtat, hur många har upplevt att din beställning av ny skogsbruksplan inletts med en grundlig intervju med dig? En intervju om dina specifika behov och hur du vill sköta skogen. Det kan vara ekonomiska behov, framtida generationsskifte, speciella krav för naturvård och jakt, etc. Det är först efter en sådan genomgång som råden i skogsbruksplanen möjligtvis kan vara anpassade efter din målbild.

Min känsla är dessutom att färska planer ofta innehåller väldigt stor andel slutavverkningsförslag. Inte sällan är alla bestånd som passerat lagens lägsta slutavverkningsålder rekommenderade för slutavverkning. Ett råd som kan vara korrekt, exempelvis på höga granboniteter med risk för övergrovt virke. Ger man däremot denna rekommendation konsekvent, blir det underligt. Inte minst i dagens extrema lågränteläge där det ofta inte är optimalt för skogsägaren att slutavverka så tidigt som möjligt. Det är skogsägarens vilja, prioritering och ekonomi som skall styra.

Denna lilla historia vill markera att det är du som skogsägare som själv fattar besluten som rör din skog. Var vaksam på alla signaler där makten över din egen fastighet glider över till en annan part. Detta är själva grundvalen i äganderätten och den måste vi värna på alla fronter.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.