Lantbruksseminarium

2022 ser ut att kunna bli ett bra år för många lantbrukare men vi kan konstatera att oron och osäkerheten inför framtiden är stor med hög inflation, skenande elpriser och höjda räntor. Våra experter analyserar ränta- och valutaläget, marknadsläget för våra jordbruksprodukter och vi ser exempel på hur lyckad en solcellsinvestering kan bli.

bd0e5b32-fa48-4e8b-933b-8d49fee39145

Agenda:

 • Vintern kommer!
  Jesper Fjärstedt, Makroanalytiker Danske Markets
 • Vad händer på spannmålsmarknaden?
  Per Hansson Skogs & Lantbruksspecialist Kristianstad
 • Djurproducenter drabbas hårt av kostnadsökningarna
  Emma Frödå, Skogs- & lantbruksspecialist Stockholm
 • Möjligheter och utmaningar inom mjölkproduktionen
  Karin Karlsson, Skogs- & lantbruksspecialist Agri Center Linköping
 • Ägg och matfågel, är produktionen i balans?
  Sebastian Johansson, Skogs & lantbruksspecialist Halmstad
 • Tema Solceller: Vad ska du tänka på om du ska investera i solceller?
  Eva Wall, Kontorschef Agri Center Linköping, besöker Per Watz på Husby Gård

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.