En entreprenör lever ofta med företaget i tanken 24 timmar om dygnet, men tenderar att inte lägga så mycket tid och planering på ägarförändring.

– Det kan inte nog understrykas hur mycket enklare livet blir om en exitplan görs i god tid. Ska man sälja företaget eller vill någon i familjen ta över? Att sälja sitt företag kan för många vara väldigt känslosamt, därför är det oftast inte bara ekonomiska faktorer som påverkar en försäljning, säger Louise Persson, skattespecialist på Danske Bank Private Banking.

Ett annat alternativ är att den yngre generationen ska ta över företaget. I en sådan process vill många av Danske Banks Private Bankingkunder ha råd och stöd.

– Det är en viktig diskussion man måste ha inom familjen. Hur delar man upp rollerna i företaget inom syskonskaran. Kanske vill bara ett av barnen ta över eller så vill ingen inom familjen göra det – och då kommer frågan om kompensation till syskon upp, säger Louise Persson.

”Det kan inte nog understrykas hur mycket enklare livet blir om en exitplan görs i god tid.” säger Louise Persson, skattespecialist på Danske Bank Private Banking.

Viktigt att se till helheten

Det är inte ovanligt att man behöver ta hjälp för att reda ut detaljerna. Därför har Danske Bank Private Banking tagit fram ett helt nytt koncept – Entrepreneur OfficeTM, med syfte att skapa trygghet och vägledning när ett företag står inför en ägarförändring. För att skapa de bästa förutsättningarna inför en ägarförändring sätter Private Bankern samman ett team med specialister inom skatt, finansiering och företagsöverlåtelser vilka stöttar genom hela processen.

En stor utmaning för ägaren kan vara att frigöra sig från företagets verksamhet – oavsett om det handlar om ett generationsskifte eller en försäljning. En investerare är intresserad av företagets potential och om verksamheten och kundkontakter är för starkt kopplade till ägaren, finns risken att företaget inte upplevs lika attraktivt.

Att släppa taget om företaget är svårt för många ägare. Det är också en anledning till att man måste förbereda sig i god tid och göra ägarförändringen i flera steg. Ett första steg kan vara att ta in en extern VD som sköter den dagliga operativa verksamheten. På så sätt står företaget på egna ben och du som ägare kan ta ett steg tillbaka.

Börja i tid

Louise Persson har varit delaktig i många företagsöverlåtelser och det finns enligt henne ett tydligt mönster: påbörjar ägaren processen i god tid och lägger ner tid på att förbereda den yngre generationen eller på att hitta rätt köpare blir också företagsöverlåtelsen eller försäljningen betydligt bättre.

– Överlåtelser eller försäljningar som ”bara händer” utan att man planerat framåt har klart sämre förutsättningar att bli bra. Många ägare vill se företaget leva vidare och därför kan det vara viktigare för ägaren att hitta rätt köpare än vad försäljningslikviden slutar på.

Entrepreneur OfficeTM

Genom Danske Bank Private Bankings nya koncept Entrepreneur OfficeTM får du som Private Bankingkund tillgång till ett specialistteam inom skatt, finansiering och företagsöverlåtelser. Teamet skräddarsys just för dig och finns där för att hjälpa dig när du vill sälja, börsnotera eller överlåta ditt företag.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta ett förutsättningslöst samtal med någon av våra experter för att diskutera närmare hur vi kan hjälpa dig i syfte att optimera dina tillgångar utifrån dina mål och behov.

Boka möte