Stiftelsetjänst

Vill du engagera dig och påverka inom områden du brinner för? Att starta en stiftelse för välgörande ändamål eller att donera en del av sin förmögenhet kan vara ett sätt att ge tillbaka till samhället. Filantropiska insatser bidrar till mångfald, spetskompetens och delaktighet i samhället.
Det finns många frågor du kan engagera dig i: miljö, hälsa, fattigdom, utbildning och kultur. Danske Bank guidar dig till rätt lösning.

 • Daglig ekonomi

  Du som företräder en stiftelse, stor eller liten, kan få god nytta av oss. Vi har bred kompetens av professionell och skräddarsydd kapitalförvaltning, redovisning och administration. Oavsett om det handlar om en allmännyttig stiftelse, verksamhets- eller insamlingsstiftelse eller en ideell förening kan du förvänta dig ett aktivt engagemang.
 • Kapitalförvaltning

  Danske Bank Private Banking har lång erfarenhet av de särskilda krav som ställs på förvaltningen av stiftelser och organisationers förmögenhet. Tillsammans ser vi till att du får en långsiktig och aktiv förvaltning med hänsyn till riskprofil, avkastningskrav, placeringsinriktning och hållbara investeringar.

  Som kund hos Private Banking kan du välja på rådgivande eller diskretionär förvaltning och vi har en speciellt framtagen stiftelseportfölj. Stiftelseportföljen karaktäriseras av bolag med starka balansräkningar och stabila kassaflöden vilket möjliggör en hög direktavkastning.

  Läs mer om Skräddarsydd kapitalförvaltning

 • Bokföring och redovisning

  Du får hjälp med all bokföring inklusive årsredovisningen. Det innebär till exempel:

  • löpande bokföring
  • finansiell rapportering
  • uppföljning av utdelningsverksamheten
  • deklaration eller särskild uppgift
 • Styrelseadministration

  Du får avlastning med administrativa ärenden, exempelvis:

  • hantering av ansökningar, anslag och stipendier
  • betalning av arvoden, löner och fakturor
  • styrelsesupport
  • kontakt med myndigheter och revisorer
 • Stiftelsejuridik och skatter

  I juridiska frågor och skatteärenden kan våra experter stödja dig med:

  • juridisk hjälp att bilda och avveckla stiftelser och medverka vid förändringar
  • juridisk och ekonomisk rådgivning

Stiftelseportal

Med vår Stiftelseportal kan du som är kund hos oss digitalisera arbetet genom att skapa ordning och åtkomst till all styrelsedokumentation och effektivt hantera hela ansökningsprocessen.

Logga in på Stiftelseportalen


Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.

Content is loading