Statslåneräntan, som förkortas SLR, fastställs av Riksgälden och är genomsnittet av räntan på statsobligationer med en löptid på minst fem år.

Den 30 november varje år fastställs den SLR som kommer att styra beskattningen av ISK kommande år. SLR 30 november 2020 är fastställd till minus 0,1 procent.

Så räknas schablonintäkten och skatten på ISK

För att få fram schablonintäkten på ISK multipliceras ett kapitalunderlag med SLR den 30 november föregående beskattningsår + 1 procent. Schablonintäkten beskattas sedan med 30 procent.

Kapitalunderlaget räknas ut genom att kapitalets storlek vid ingången av varje kvartal och insättningar man gjort under året adderas. Genom att dividera summan med fyra får man fram underlaget.

I reglerna om ISK har vi ett golv som innebär att om SLR + 1 procent blir lägre än 1,25 kommer just 1,25 vara multiplikatorn. Med denna regel blir skatten aldrig lägre än 0,375 procent av kapitalunderlaget.

Eftersom SLR den 30 november är fastställd till minus 0,1 procent kommer golvregeln att träda in, precis som den gjorde 2020. Det innebär att skatten blir oförändrad för 2021.

SLR och andra skatteberäkningar

SLR påverkar även andra skatteberäkningar som till exempel avkastningsskatten på kapitalförsäkringar, beräkning av utdelningsutrymmet i fåmansföretag, skatteberäkningar för enskild näringsverksamhet och handelsbolag.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta våra rådgivare eller skattespecialister för mer information.

Kontakta oss