Dagens system med statligt stöd och bidrag kommer ersättas med en skattereduktion på 15 procent till solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkter. Den maximala reduktionen i det nya systemet blir 50 000 kr per person och år.

Den nya skattereduktionen innebär att privatpersoner får möjlighet att nyttja skattereduktionen utan att vara beroende av anslagna medel för stöd vilket varit ett problem med de nuvarande stöden.

Skattereduktionen dras av direkt på fakturan i likhet med rot- och rutavdragen. Underlaget för avdraget är utgifter för material och arbete för installation. Installationen kopplas också till en bostad på samma sätt som rotavdraget och nyttan av installationen ska enbart tillkomma bostaden och det aktuella hushållet.

Det går inte att kombinera skattereduktionen för grön teknik med rotavdraget, vilket innebär att det inte går att få två avdrag för samma tjänst. Både vad gäller skattereduktion för grön teknik och rot- och rotavdragen är det viktigt att komma ihåg att det måste finns slutlig skatt att utnyttja skattereduktionen mot.

Reglerna ska gälla från den 1 januari 2021 och tillämpas på utförda installationer och betalningar efter den 31 december 2020.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta våra rådgivare eller skattespecialister för mer information.

Kontakta oss