De nya reglerna innebär en höjning av det maximala rutavdraget från 50 000 kr till 75 000 kr, rotavdraget blir dock oförändrat på 50 000 kr även 2021. Tillsammans kan skattereduktionen som högst bli 75 000 kr varav 50 000 kr kan avse reduktion för rottjänster.

De nya reglerna innebär även en utvidgning av vilka tjänster som omfattas av rutavdraget. Framöver kommer också tvätt vid tvättinrättning, möblering och montering av möbler, transport av bohag och enklare tillsyn av bostad att omfattas av skattereduktionen.

Idag medges skattereduktion för bland annat städning, tjänster i samband med flytt, barnpassning, trädgårdsarbete, reparation av vitvaror, indragning av fiber och vård av kläder.

Tvätt vid tvättinrättning

Reduktion kommer att medges för tvätt av kläder och hemtextilier även om detta sker utanför hemmet på en tvättinrättning. Om det erbjuds hämtning och lämning i samband med tvätteritjänsten medges avdrag även för den kostnaden. Likaså omfattas tjänster som strykning, vikning och mindre lagningar av kläder i samband med tvätt. Kemtvätt omfattas inte och inte heller specialtvätt av t.ex. äkta mattor.

För tvätteritjänsten kommer inte hela kostnaden att ligga till grund för skattereduktionen. Istället tillämpas en schablon där 50 procent av den totala kostnaden ligger till grund för avdraget vilket innebär ett avdrag på 25 procent av den totala kostnaden.

Möblering och montering av möbler

För att avdrag ska medges ska ny- eller ommöblering ske i bostaden eller i bostadens biutrymmen, t.ex. garage. Reglerna omfattar möbler och vitvaror men inte fast inredning som kök eller badrum.

Även montering och demontering av både nya och begagnade möbler omfattas av de nya reglerna. Detta ska dock ske i bostaden för att avdrag ska medges.

Avdraget omfattar inte kostnader för inredningstjänster även om själva arbetet med att flytta eller montera möbler kan omfattas av reduktionen. Homestyling omfattas inte alls av avdraget, varken planeringen eller eventuell möblering i samband med tjänsten.

Transport av bohag

Idag medges avdrag för transport om bohag ska förvaras i förråd i samband med flytt. Från 1 januari omfattas alla transporter för magasinering av bohag. Avdraget utvidgas också till att omfatta transport till auktioner, andrahandsbutiker och loppmarknader. Reduktionen kommer inte att medges för transport av hushållsavfall och trädgårdsavfall.

Syftet är att främja återanvändning och det spelar ingen roll om det som transporteras skänks eller säljs. Det spelar heller ingen roll om mottagaren är ideell eller vinstdrivande. Reglerna kommer dock inte gälla vid handel mellan privatpersoner.

När det gäller transport för återanvändning kommer även här en schablon på 50 procent av den totala kostnaden att läggas till grund för reduktionen. När det gäller transport för magasinering kommer det även fortsatt vara den faktiska kostnaden som läggs till grund för avdraget.

Enklare tillsyn av bostäder

Även tillsyn av bostäder ska omfattas av rutavdraget. Det ska handla om enklare tjänster som blomvattning, vädring och att ta hand om posten.

Även att ta hand om belysning, åtgärder i samband med strömavbrott, öppna upp eller stänga en bostad för nyttjande kommer att omfattas. Detsamma gäller att i ägarens ställe ta emot hantverkare, bud eller transporter om ägaren inte kan vara närvarande.

Säkerhetstjänster som larm- och bevakningstjänster omfattas inte av de nya reglerna.

De nya reglerna för rut- och rotavdrag gäller från och med en 1 januari 2021 på arbete utfört efter den 31 december 2020.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta våra rådgivare eller skattespecialister för mer information.

Kontakta oss