Finland har från och med den 1 januari 2021 ändrat sitt system för att ta ut källskatt på utdelningar från finska noterade bolag. Ändringen innebär att Finland beskattar utdelning till aktieägare i Sverige med 35 procent istället för 15 procent. Enligt skatteavtalet mellan Finland och Sverige har Finland endast rätt att ta ut 15 procent i källskatt på utdelningen. Aktieägaren har möjlighet att ansöka om återbetalning av mellanskillnaden, dvs. 20 procent, hos den finska skattemyndigheten tidigast året efter utdelningen. 

Privatpersoner
Ansökan om återbäring av källskatt – fysiska personer (6164r, 6167r och 6166r) - vero.fi

Juridiska personer

Ansökan om återbäring av finsk källskatt - utländska samfund (6163r , 6167r och 6165r)) - vero.fi

Om det inte sker någon ansökan om återbetalning hos den finska skattemyndigheten kan skatten på en utdelning från Finland totalt uppgå till 50 procent i vissa fall. Observera att även finska aktier på investeringssparkonto (ISK) omfattas av finsk källskatt om 35 procent. Innehas finska aktier via en kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget som hanterar ansökan om återbetalning av finsk källskatt.

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta våra rådgivare eller skattespecialister för mer information.

Kontakta oss