När den som byggt upp en förmögenhet vill överlåta den eller delar av den till den yngre generationen finns det en rad fällor att se upp för.

– Genom åren har jag sett många konflikter blossa upp mellan syskon som känner sig orättvist behandlade. Helt i onödan – då det är något man oftast kan undvika genom att planera ett generationsskifte av en förmögenhet väl, säger Johan Binnelid, regionchef för södra Sverige på Danske Bank Private Banking.

Rådgivarna på Danske Bank Private Banking har stor erfarenhet av förmögenhetsplanering och vet vad som krävs för att genomföra ett lyckat generationsskifte av en förmögenhet.

Under de senaste åren har förändringar i skattelagstiftning gällande gåvor och arv förenklat möjligheterna till generationsskifte.

– Ett testamente är givetvis fortfarande ett viktigt verktyg i det fall något oförutsett händer. Men vi träffar också många med en tydlig vilja att skifta över sin förmögenhet redan under sin livstid. Man vill dela med sig av sin förmögenhet tidigare och ge den yngre generationen tid att anpassa sig till de nya ekonomiska förutsättningarna, säger Johan Binnelid.

Johan Binnelid, regionchef för södra Sverige på Danske Bank Private Banking,

Undvika konflikter 

Rådgivarna på Danske Bank Private Banking ger ofta föräldrar råd och stöd gällande frågor om generationsskiften. Det är inte bara juridiken som är avgörande – utan många behöver också ett bollplank för att kunna göra skiftet av förmögenheten så rättvist som möjligt.

– Att ge lika mycket samtidigt till sina barn kan göra att man undviker en konflikt. Det kan låta enkelt men ändå är det något som ofta glöms bort. Får ett barn exempelvis ta över ett företag eller en sommarstuga, bör man då se till att det andra barnet kompenseras direkt, inte vid ett senare tillfälle, säger Johan Binnelid.

Ny trend

Danske Bank Private Banking ser en tydlig trend i att allt fler förmögna väljer att skapa stiftelser under sin livstid. Det är ett nytt sätt att se på förmögenheten och vad som ska hända med den i framtiden.

– Med en stiftelse kan du skapa något som fokuserar på vad du brinner för. En stiftelse finns också kvar även efter din bortgång och kan fortsätta verka för just det du tycker är viktigt, säger Johan Binnelid.

Står du inför en generationsväxling? Med hjälp av Danske Bank Private Banking får du kontroll över dina ekonomiska möjligheter och utmaningar, så att du kan skapa utrymme för att förverkliga dina visioner.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta ett förutsättningslöst samtal med någon av våra experter för att diskutera närmare hur vi kan hjälpa dig i syfte att optimera dina tillgångar utifrån dina mål och behov.

Boka möte