Generationsskiften i fåmansföretag

Bakgrunden till de nya reglerna är att det är möjligt att sälja sin verksamhet indirekt via ett ägarbolag till en extern part och lägga sitt ägarbolag i så kallad träda eller karens. Detta har men att detta hittills inte varit möjligt i samband med generationsskiften. Genom att skapa ett karensbolag har ägaren efter en viss tidsperiod kunnat få en skatt på 25 % på utdelning och vinst från bolaget. Vid generationsskiften har den omständigheten att en närstående person fortsatt att bedriva verksamheten gjort det omöjligt att inleda en karens.

Med de nya reglerna skapas en möjlighet att även vid generationsskiften skapa ett karensbolag. Det finns dock vissa krav uppställda, bland annat ska den överlåtande ägaren (eller annan närstående än den som tar över verksamheten) varit verksam i företaget innan överlåtelsen men får inte fortsätta vara verksam i betydande omfattning efter överlåtelsen. Om särskilda skäl föreligger så ska de nya reglerna inte tillämpas.

De nya reglerna gäller endast på generationsskiften som genomförs efter den 30 juni 2019.

Gåvor till ideella föreningar

Från den 1 juli kan man återigen få skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. För att få reduktionen krävs det att du skänker minst 2000 kr per år och minst 200 kr till en och samma mottagare och tillfälle. Skattereduktionen är 25 % av gåvobeloppet och du kan maximalt få en reduktion på 1.500 kr per år vilket motsvarar gåvor på 6.000 kr.

Gåvan ska vara avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning och gåvomottagaren ska vara godkänd av Skatteverket. Du kan kontrollera att mottagaren är godkänd på Skatteverkets hemsida där det finns mer information om hur du går tillväga för att få skattereduktionen.