Via din kapitalförvaltare får du löpande investeringsråd baserade på bankens analys och rådande marknadssyn. Genom analys av dina behov, din placeringshorisont, syn på risk och ekonomiska förutsättningar skapar ni tillsammans en portfölj med syfte att nå målen med dina investeringar.

Din kapitalförvaltare har tillgång till analyser och handelsstöd från hela koncernen med specialistkompetenser inom aktier, räntepapper, derivat, valuta och alternativa investeringar. Vi använder dessutom analyser från flera internationella aktörer såsom Bank of America.

Våra verktyg ger dig överblick över dina investeringar och dig att göra egna investeringsval, samtidigt som du har tillgång till kompetent sparring och vår kunskap om finansmarknaderna.

Vi erbjuder regelbundet webbseminarier som håller dig uppdaterad om vad som händer på de finansiella marknaderna.

Vi hjälper dig gärna och skapar en testportfölj där du kan se hur en individuellt anpassad lösning kan se ut för dig.

Boka möte