Diskretionär förvaltning passar dig som inte har tillräckligt med tid, intresse eller kunskap att förvalta ditt kapital själv, utan istället föredrar att en professionell förvaltare bevakar och gör lämpliga omplaceringar inom de ramar du har bestämt.

  • Riktar sig till dig som vill överlåta förvaltningsansvaret till oss.
  • Förvaltningsuppdraget inleds med identifiering av din riskprofil och dina avkastningsmål.
  • Vi tar fram en placeringsinstruktion som utgör ramar för uppdraget.
  • Du för löpande rapportering i den omfattning som du själv önskar.

Boka möte