Teckningsperiod
11– 27 nov

Danske O8XX Autocall Stoxx Europe Automobile

 • Observera att en investering i en Autocall är förknippad med vissa risker och att Autocall Stoxx Europe Automobile är icke kapitalskyddad.
 • Eventuella rekommendationer i detta material är inte så kallade investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller förbjuda handel före spridningen av dessa.
 • Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.

Sammanfattning:

Autocall Stoxx Europe Automobile (Icke kapitalskyddad)

Årlig memory kupong (indikativt) 6,6 %*, givet att stängningskurs för den Underliggande Tillgången överstiger Kupongbarriären på någon av de årliga Observationsdagarna. Kupongen beräknas på Nominellt Belopp. Utbetalning sker i efterskott. 

 • Möjlighet till förtida inlösen med en årlig memory kupong även vid viss nedgång i den underliggande tillgången.
 • Bred exponering mot ett index bestående av 15 europeiska bil- och däcktillverkare. 
 • Inlösenbarriär på 100% och Kupongbarriär på 90% av Startkurs [avläses årligen]
 • Riskbarriär på 75 % av Startkurs (avläses endast på Slutdagen)
 • Avses att börsnoteras på Nasdaq Stockholm
 • Placeringen bör vara buy & hold (löptiden = placeringshorisonten)

* Fastställs senast den 28 november 2019 och kommer lägst att vara 6,0 % av utstående Nominellt Belopp.

Sammanfattning av villkor

EmittentDanske Bank A/S
Börskod/ISIN kodDanske 08XX/SE0012674992
Löptid1-3 år, se ordinarie återbetalningsdag
Teckningsperiod11 – 27 november 2019
Startdag28 november 2019
Likviddag12 december 2019
Ordinarie återbetalningsdag*12 december 2022
Underliggande tillgångEtt europeiskt sektorindex: STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index (Bloomberg: SXAP)
Kapitalskydd**Nej
ValutaSEK (svenska kronor)
Lägsta investerbara belopp100 000 SEK
Årlig Memory Kupong (indikativ)Årlig indikativ memory Kupong om 6,6 % (lägst 6,0 %). Kupongen fastställs utifrån rådande marknadsförhållanden senast den 28 november 2019.
Inlösenbarriär (årliga avläsningar)100 % av stängningskurs för index på Startdagen.
Kupongbarriär (årliga avläsningar)90 % av stängningskurs för index på Startdagen. 
Riskbarriär (avläses på slutdagen)75 % av stängningskurs för index på Startdagen. (Avläses endast på Slutdagen och om Underliggande Tillgången har utvecklats svagare än -25 %, får investeraren direkt exponering mot den Underliggande Tillgången).
FörtidsinlösenFörtidsinlösen sker om stängningskurs för den Underliggande Tillgången överstiger inlösenbarriären på en Observationsdag.

* Återbetalningsdagen kan förändras om placeringen löses in i förtid (om stängningskurs för den Underliggande Tillgången överstiger Inlösenbarriären på en Observationsdag, 28 november 2020 samt 28 november 2021). Återbetalningen är beroende av Danske Banks finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Investeraren i denna placering tar alltså en kreditrisk på Danske Bank A/S utöver risken mot den Underliggande Tillgången. Danske Bank A/S kreditbetyg är från Standard & Poor’s, A (5 november 2019) och från Moody’s Investors Service, A2 (5 november 2019). Indikativt arrangörsarvode är maximalt 1 % per år exklusive courtage.

** Autocall Stoxx Europe Automobile är Icke kapitalskyddad.

 

Riskberäkning

Risknivå normalutfall

skala ett till sju

EmittentriskS&P: A/ Moody’s: A2
EmittentDanske Bank A/S

Ovanstående riskmått är framtagna och beräknade enligt Mifid II och PRIIPS. Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten fram till förfall. Om den anses illikvid kan det hända att du inte kan lösa in investeringen i förtid. Du kan behöva betala betydande extra kostnader för förtida inlösen. Om produkten anses ha en väsentlig likviditetsrisk kan du kanske inte enkelt sälja din produkt eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som har en väsentlig negativ inverkan på hur mycket du får tillbaka.

Historisk indexutveckling

Denna placering har STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index som Underliggande Tillgång.
Detta är ett kapitalviktat aktieindex bestående av, för närvarande, 15 bil- och däcktillverkare. Den historiska utvecklingen för detta index illustreras i nedan graf.**

Detta sektorindex tas fram ur det bredare Stoxx Europe 600, bestående av 600 aktier från 17 europeiska länder

graf historisk indexutveckling

Källa: Bloomberg

* Information kring dessa bolag framgår på sidan 5.

** Grafen visar utveckling mellan 2014-11-05 och 2019-11-05. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren.

Underliggande bolag index och Geografisk Fördelning

De 15 bolag som för närvarande ingår i STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index, deras respektive vikt* samt geografisk fördelning framgår i tabellen och diagrammet nedan

Ingående bolag i index

 NAMN VIKT (%)
 DAIMLER AG 19,8
 VOLKSWAGEN AG 14,5
 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 10,4
 MICHELIN 9,3
 FERRARI NV 8,8
 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 7,2
 CONTINENTAL AG 6,2
 PEUGEOT SA 6,2

 

 NAMNVIKT (%) 
 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE  4,7
 RENAULT SA 4,3
 VALEO SA 3,5
 NOKIAN RENKAAT OYJ 1,6
 FAURECIA SE 1,6
 HELLA GMBH & CO KGAA 1,0
 PIRELLI & C SPA 0,9

Geografisk Fördelning

cirkeldiagram geografisk fördelning

Källa: Bloomberg
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index ses över kvartalsvis.

Så fungerar Autocall Stoxx Europe Automobile

Autocall Stoxx Europe Automobile
Autocall Stoxx Europe Automobile kan generera avkastning även i en stillastående och svagt nedåtgående marknad (ner till – 10 %). Avkastningen utgörs av kuponger som är fastställda i förväg. Kupongutbetalning sker givet att stängningskurs för den Underliggande Tillgången överstiger Kupongbarriären på en Observationsdag.

Observationsdagar
Observationsdagar är de förutbestämda dagar där den Underliggande Tillgångens utveckling jämförs med barriärnivåerna. Observationen av Inlösen- och Kupongbarriären sammanfaller årligen medan observationen av Riskbarriären endast sker på Slutdagen.

Inlösen i förtid
Strukturen för en Autocall gör att placeringen kan lösas in och avslutas i förtid. En inlösen i förtid sker om stängningskurs för den Underliggande Tillgången överstiger Inlösenbarriären på en Observationsdag. Vid en eventuell inlösning så återbetalar placeringens Emittent nominellt investerat belopp samt Kupong.

Inlösenbarriär
Inlösenbarriär är en fastställd nivå på 100% relativt startvärdet. Stängningskurs för den Underliggande Tillgångens måste överstiga denna på en Observationsdag för att placeringen ska lösas i förtid.

Kupongbarriär
Kupongbarriär är en fastställd nivå på 90 % av startvärdet. Stängningskursen för den Underliggande Tillgången måste överstiga denna på en Observationsdag för att en kupong, samt eventuella memory Kuponger, ska utbetalas.

Riskbarriär
Riskbarriären är placeringens skydd på nedsidan som endast avläses på Slutdagen. En Riskbarriär på 75 % innebär att den Underliggande Tillgången kan minska i värde med 25 % innan investeraren får direkt exponering mot den Underliggande Tillgången.

Kupong
Autocall Stoxx Europe Automobile har en memory Kupong. Detta innebär att givet att den Underliggande Tillgången har en stängningskurs som understiger Kupongbarriären vid ett observationstillfälle så adderas den kupongen till nästa tillfälle, d.v.s. vid en kupongutbetalning så utbetalas även eventuellt missade kuponger från tidigare observationstillfällen. Den årliga kupongen på Autocall Stoxx Europe Automobile är indikativt 6,6 %*.

Räkneexempel

graf underliggande tillgång

100 % av startkursen
Inlösenbarriär (årligen) :om stängningskurs för den Underliggande Tillgången överstiger Inlösenbarriären löses produkten in i förtid.

90 % av startkursen
Kupongbarriär (årligen) :om stängningskursen för den Underliggande Tillgången överstiger Kupongbarriären på en Observationsdag utbetalas en Kupong och eventuella memory Kuponger. 

75 % av startkursen
Riskbarriär (avläses endast på Slutdagen):  om stängningskurs för den Underliggande Tillgången understiger Riskbarriären på Slutdagen så har investeraren en direkt
exponering mot den Underliggande Tillgången.

Exempel 1 (förfaller år 1)

Stängningskurs för index överstiger Inlösenbarriären år ett och placeringen löses således in i förtid, och en kupong utbetalas:
Nominellt Belopp 100 000 SEK
Totalt återbetalat belopp 106 600 SEK
Effektiv årsavkastning** 4,51%


Exempel 2 (förfaller år 2)

Stängningskurs för index understiger Inlösenbarriären år ett, och produkten löper vidare till nästa års observationsdag. Kupong utbetalas dock eftersom index överstiger Kupongbarriären. Vid observationsdag år två överstiger index Inlösenbarriärer och produkten löses i förtid, och ytterligare en kupong utbetalas.
Nominellt Belopp 100 000 SEK
Totalt återbetalat belopp 113 200 SEK
Effektiv årsavkastning** 5,35%


Exempel 3 (förfaller år 3)

Stängningskurs för index överstiger Kupongbarriären på Slutdagen. Vid observation år ett och år två utbetalades inga kuponger, men tack vare memory-funktionen betalas Kupong nu ut för samtliga tre år:
Nominellt Belopp 100 000 SEK
Totalt återbetalat belopp 119 800 SEK
Effektiv årsavkastning** 5,51%

* Alla tänkbara utfall är inte exemplifierade i detta marknadsföringsmaterial
** Effektiv årsavkastning är beräknad baserat på 2% courtage. 


graf underliggande tillgång

100 % av startkursen
Inlösenbarriär (årligen): om stängningskurs för
den Underliggande Tillgången överstiger
Inlösenbarriären löses produkten in i förtid.

90 % av startkursen
Kupongbarriär (årligen) :om stängningskursen för
den Underliggande Tillgången överstiger
Kupongbarriären på en Observationsdag utbetalas
en Kupong och eventuella memory Kuponger.

75 % av startkursen
Riskbarriär (avläses endast på Slutdagen): om
stängningskurs för den Underliggande
Tillgången understiger Riskbarriären på
Slutdagen så har investeraren en direkt
exponering mot den Underliggande Tillgången.

Exempel 4 (förfaller år 3)

Placeringen har utvecklats svagt (-22 %) och stängningskurs för index understiger Kupongbarriären på Slutdagen. Inga kuponger har utbetalas under placeringens löptid. Stängningskurs överstiger dock Riskbarriären och nominellt belopp återbetalas.

Nominellt Belopp 100 000 SEK
Totalt återbetalat belopp 100 000 SEK
Effektiv årsavkastning** -0,66%

Exempel 5 (förfaller år 3)
Placeringen har utvecklats svagt (-26 %) och stängningskurs understiger Riskbarriären på Slutdagen. Inga kuponger har utbetalas under placeringens löptid.
Nominellt Belopp 100 000 SEK
Totalt återbetalat belopp 74 000 SEK
Effektiv årsavkastning** -10,14 %

* Alla tänkbara utfall är inte exemplifierade i detta marknadsföringsmaterial
** Effektiv årsavkastning är beräknad baserat på 2% courtage. 

För- och nackdelar

Varför investera i Autocall Stoxx Europe Automobile?

 • Fördelar

  • Potentiell hög årlig avkastning i form av en memory kupong på indikativt 6,6 %. Kupongen kan även erhållas vid viss negativ utveckling i den underliggande tillgången. Kupongen fastställs senast den 28 november 2019 och kommer lägst vara 6,0 %.
  • Transparent exponering mot europeiska bolag i form av en väldiversifierad Underliggande Tillgång, jämfört med en enskild aktie.
  • Placeringen Autocall Stoxx Europe Automobile avses att noteras på Nasdaq Stockholm vilket möjliggör att produkten kan användas i ett ISK-/ pensions-skal.
 • Nackdelar

  • Om den Underliggande Tillgången stänger under Riskbarriären på Slutdagen påverkar hela nedgången placeringen vilket kan innebära förlust av hela eller delar av det Investerade Beloppet.
  • Investeraren i placeringen har både risk mot den Underliggande Tillgången samt Emittenten och kan i sämsta fall förlora hela det Investerade Beloppet.
  • Under extrema marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid.
Mer information
Viktig information och risker
Börsregistrering
Börsnoteras på Nasdaq Stockholm

Danske Bank
Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök www.danskebank.se, www.twitter.com/danskebankse, www.facebook.com/danskebanksverige.
Eventuella rekommendationer i denna presentation är inte så kallade investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller förbjuda handel före spridningen av dessa. Observera att en investering i en Autocall är förknippad med vissa risker. Läs mer på www.danskebank.se eller be din rådgivare om informationsmaterial.
Prospekt och villkor: Detta material utgör endast marknadsföring. Investerare uppmanas därför att, innan ett investeringsbeslut tas, ta del av Danske Banks Grundprospektet, faktabladet och de Slutliga Villkoren. De innehåller de fullständiga villkoren av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av störningar avseende hela eller delar av den Underliggande Tillgången avseende Autocall Stoxx Europe Automobile. Det fullständiga prospektet finns tillgängligt på www.danskebank.se under Spara & Placera.
 
Andrahandsmarknad, likviditetsrisk och förtida avveckling
Autocall Stoxx Europe Automobile kan säljas under Löptiden till rådande marknadspris eftersom Danske Bank under normala marknadsförhållanden ställer dagliga köpkurser. Autocall Stoxx Europe Automobile är dock främst avsedd att behållas till förfall. Om investerare väljer att sälja den aktuella produkten före den Ordinarie Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara både högre eller lägre än det
ursprungligen investerade beloppet. Marknadspriset kan även vara lägre än det Nominella Beloppet. Courtage utgår enligt vid var tid gällande prislista.
Ju tidigare en förtida avveckling sker desto högre är risken att värdet på Autocallen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det Nominella Beloppet. Under extrema marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Danske Bank kan i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen Investerade
Beloppet. Det förtida inlösenbeloppet kan även vara lägre än det Nominella Beloppet. 
 

Placeringar är förenade med vissa risker. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Se Danske Banks prospekt Autocall Stoxx Europe Automobile. För mer information om risker, vänligen se Danske Banks grundprospekt.

En investering i en Autocall är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen. Den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen.

Danske Bank lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom presentation eller prospektet. Investerare bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt från sina individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär. Dessutom bör investerare noggrant överväga investeringen mot bakgrund av egna förhållanden och informationen i erbjudandets fullständiga prospekt. Danske Bank tar inget ansvar för att Autocallen ska ge en positiv avkastning för investeraren. Riskbedömningen för denna Autocall måste investeraren ansvara för.

Kreditrisk: Emittenten (utgivaren) av Autocall Stoxx Europe Automobile är Danske Bank A/S. Vid köp av Autocall Stoxx Europe Automobile tar investeraren en kreditrisk på Danske Bank A/S. Danske Bank A/S Kreditbetyg är från Standard & Poor’s A, (5 november 2019) (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan D är lägsta) och från Moody’s Investors Service A2, (5 november 2019) (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan C är lägsta) . Såväl Återbetalningsbeloppet som avkastningsmöjligheten är beroende av Danske Banks finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om Danske Bank skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den Underliggande Tillgången har utvecklats. Danske Banks kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. I händelse av att en resolutionsmyndighet bedömer att banken riskerar att bli insolvent eller inte kunna leva upp till förekommande kapitalkrav har dessa rätten att besluta om att Emittentens respektive garantigivarens skulder ska skrivas ned. Detta kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering.

Exponeringsrisk: Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan totalavkastning än en direktinvestering i den Underliggande Tillgången bland annat på grund av att eventuella utdelningar inte inkluderas i avkastningen för placeringen samt beroende på placeringens specifika konstruktion. För ytterligare information och exempel, se sidorna 6 – 7 eller tala med din rådgivare.

Konstruktionsrisk: Investering i Autocall Stoxx Europe Automobile kan inte generera någon avkastning utöver Memory Kupongen. Om den Underliggande Tillgången utvecklas starkt så tar investeraren inte del av den uppgången utöver kupongutbetalning. Om den Underliggande Tillgången stänger under Riskbarriären på Slutdagen så exponeras investeraren direkt mot den Underliggande Tillgången.

Komplexitet i placeringen: Avkastningen i strukturerade placeringar bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå och som i sin tur gör det svårt att jämföra placeringen med andra placeringsalternativ. Innan du köper en viss strukturerad placering bör du sätta dig in i hur den fungerar. 

Marknadsavbrott och särskilda händelser
Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Danske Bank A/S behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Danske Bank A/S får göra sådana ändringar i villkoren som Danske Bank A/S bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i Grundprospektet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att:

 • Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå.
 • Tillgången (om det är en aktie) avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande.
 • Det sker en lagändring eller att Emittenten får ökade riskhanteringskostnader.

Om Danske Bank A/S bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får Emittenten göra en förtida avslutande beräkning av avkastningen. Underliggande Nominellt Belopp kan då vara såväl högre som lägre än det investerade beloppet.

Fullständiga Villkor
Autocall Stoxx Europe Automobile emitteras under Danske Bank A/S prospekt för strukturerade placeringar (Structured Note programme June 2019, såsom förändrat genom prospekttillägg) och slutliga villkor för 08XX. Emittenten kommer i samband med giltighetsperiodens upphörande att publicera ett nytt prospekt med slutliga villkor för erbjudandet och placeringen. Grundprospektet har godkänts av Central Bank of Ireland som har underrättat Finansinspektionen om att prospekt har upprättats i enlighet med prospektdirektivet. Vänligen notera att godkännandet av prospektet inte utgör ett godkännande av Autocall Stoxx Europe Automobile. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga prospektet och slutliga villkor. Grundprospekt och Slutliga Villkor kan erhållas på något av Danske Banks kontor i Sverige. För fullständiga villkor, vänligen se Danske Bank A/S grundprospekt för strukturerade placeringar (https://danskebank.com/investorrelations/debt/funding-programmes) samt de slutliga villkoren för den aktuella emissionen

(https://danskebank.se/privat/produkter/placeringar/andra-investeringstyper/kapitalskyddadeplaceringar/strukturerade-placeringar). Basfaktablad för den aktuella emissionen återfinns på:
(https://priips.danskebank.com).

Denna broschyr är ett marknadsföringsmaterial. Mottagare av broschyren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med ovan nämnda prospekt, faktablad samt med det material som i övrigt bedöms som nödvändigt i det enskilda fallet. En investering i Autocall Stoxx Europe Automobile kan medföra risk och investeraren bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt från sina individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär. Obligationslånen får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller i landet ifråga. Detta erbjudande riktar sig därför inte till personer vars deltagande kräver andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Förbehåll
Danske Bank förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet och/eller emissionen av Autocall Stoxx Europe Automobile i händelse av:

 • att det sammanlagda tecknade Nominella Beloppet understiger 10 miljoner kronor.
 • att någon omständighet inträffar som enligt Danske Bank bedömning kan äventyra emissionens genomförande.

Vidare förbehåller sig Danske Bank rätten att ställa in Autocall Stoxx Europe Automobile om Kupongen inte kan fastställas till lägst 6,0 %. Uppgift om att Autocall Stoxx Europe Automobile helt eller delvis ställts in meddelas skriftligt snarast möjligt efter inställandet.

SPIS –Branschkod och ordlista
Danske Bank A/S är ansluten till SPIS (Strukturerade placeringar i Sverige) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringar. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet. Branschkod och tillhörande ordlista finns på www.strukturerade.se.

Disclaimer
VIKTIG INFORMATION
Detta dokument har tagits fram av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (banken) som står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen och det danska Finanstilsynet.
Detta dokument har tagits fram av banken endast i informationssyfte. Det är inte ett erbjudande eller en förfrågan om ett erbjudande om att köpa eller sälja något finansiellt instrument.
Även om skäliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är osant eller missvisande, så lämnas inga garantier om riktigheten eller fullständigheten och inget ansvar kan göras gällande på grund av förlust som åsamkats med förlitande på detta dokument.
De eventuella förslag till placeringar i finansiella instrument som presenteras i denna publikation utgör inte investeringsrådgivning eller diskretionär portföljförvaltning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Banken tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av detta dokument.
Eventuella rekommendationer häri är inte s k investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller förbjuda handel före spridningen av dessa. Oavsett ovanstående är banken och dess medarbetare skyldiga att följa gällande regler för hantering av intressekonflikter och insiderfrågor och som förbjuder handel före rekommendationerna, om sådan handel är till nackdel för kunden eller annars i strid med gällande lagar och förordningar.
Beroende på bland annat vilken kundkategori Ni tillhör enligt lagen om värdepappersmarknaden kommer vi, och är också enligt lag ålagda, när vi lämnar investeringsrådgivning till Er, eller gör placeringar inom ramen för ett diskretionär portföljförvaltningsuppdrag, att beakta den information som är nödvändig för att vi ska kunna lämna en lämplig personlig rekommendation eller göra en lämplig placering. Detta kan innefatta Er erfarenhet och kunskap om finansiella instrument, Er ekonomiska ställning och målet med investeringen. Enligt lagen om värdepappersmarknaden är vi också skyldiga att dokumentera vissa särskilda uppgifter som legat till grund för vår investeringsrådgivning eller diskretionära portföljförvaltning.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i någon av de fonder eller andra finansiella instrument som marknadsförs genom banken kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.

Content is loading