Förmögenhetsplanering är kärnan i vårt arbete inom Private Banking. En grundlig finansiell översikt ger dig och dina närmaste de bästa möjligheterna att fatta rätt beslut för att kunna leva det liv ni önskar.

Med Danske Banks verktyg Wealth PlannerTM simulerar vi hur dina tillgångar kommer att utvecklas i olika scenarier. Wealth PlannerTM visar på ett tydligt sätt hur din ekonomi påverkas om du förverkligar dina projekt. Eller vad du behöver tänka på för att realisera dem.

 

hjul för välfärdsplanering

Skapa förutsättningar för det liv du vill leva

  • Få en helhetsbild av din ekonomi
  • Simulera hur dina tillgångar kommer att utvecklas i olika scenarier
  • Få förslag på hur du får ut mesta möjliga av dina tillgångar
  • Skapa en plan för hur du kan uppnå dina mål 

Kontakta oss


Ett dedikerat team av specialister anpassat för dina behov ger dig råd kring alla relevanta perspektiv kring din ekonomi.

Tillsammans analyserar vi dina samlade tillgångar med hänsyn till sparande, placeringar, skatter, pension och bostadsekonomi. Med utgångspunkt från dina förutsättningar och mål skapar vi en genomgripande plan för hur du får ut mesta möjliga av dina tillgångar – både idag och i framtiden.

 

Planering av din förmögenhet

Vi inleder arbetet genom att analysera dina tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter. Med utgångspunkt från dina mål och visioner tar vi därefter tillsammans fram en holistisk plan för din förmögenhet,­ på både kort och lång sikt.

Tack vare ett samlat grepp om din nuvarande situation och framtida scenarier får du och dina närmaste bästa möjliga förutsättningar att fatta välgrundade beslut för framtiden.