Holistisk förmögenhetsplanering

Få helhetsperspektiv på din ekonomi och skapa det utrymme som du behöver för att förverkliga dina visioner.

Förmögenhetsplanering är kärnan i vårt arbete inom Private Banking. En grundlig finansiell översikt ger dig och dina närmaste de bästa möjligheterna att fatta rätt beslut för att kunna leva det liv ni önskar.

Med Danske Banks verktyg Wealth PlannerTM simulerar vi hur dina tillgångar kommer att utvecklas i olika scenarier. Wealth PlannerTM visar på ett tydligt sätt hur din ekonomi påverkas om du förverkligar dina projekt. Eller vad du behöver tänka på för att realisera dem.

 

Skapa förutsättningar för det liv du vill leva

  • Få en helhetsbild av din ekonomi
  • Simulera hur dina tillgångar kommer att utvecklas i olika scenarier
  • Få förslag på hur du får ut mesta möjliga av dina tillgångar
  • Skapa en plan för hur du kan uppnå dina mål 

Kontakta oss


Ett dedikerat team av specialister anpassat för dina behov ger dig råd kring alla relevanta perspektiv kring din ekonomi.

Tillsammans analyserar vi dina samlade tillgångar med hänsyn till sparande, placeringar, skatter, pension och bostadsekonomi. Med utgångspunkt från dina förutsättningar och mål skapar vi en genomgripande plan för hur du får ut mesta möjliga av dina tillgångar – både idag och i framtiden.

Planera för framtiden

  • Genom att skapa en helhetsbild av din ekonomi kan vi göra uppskattningar av hur dina tillgångar kommer att utvecklas under resten av ditt liv – även om det inte går som förväntat. Detta ger en bra uppfattning om vad pengarna räcker till.


Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.