Spärrservice

Spärrservice – logga in

Tjänsten Spärrservice upphör att gälla

Du som har kontopaket Exklusiv har idag tillgång till bankens tjänst Spärrservice - en tjänst där du som kund har möjlighet att registrera och spärra alla dina svenska betal- och kreditkort samt andra värdehandlingar. Spärrservice upphör dels på grund av nya regler som begränsar möjligheten att registrera familjemedlemmars kort och värdehandlingar och dels med anledning av att tjänsten efterfrågas i allt mindre grad bland våra kunder. Tjänsten upphör per den 1 december 2020.

Frågor och svar om att tjänsten upphör

Spärra kort och värdehandlingar

Alla dina registrerade kort och värdehandlingar har du möjlighet att spärra dygnet runt, var du än befinner dig.
Ring Spärrservice på 0771-72 00 72.

Dessa tjänster har du fortsätt tillgång till efter 1 december 2020

Nyckelservice

Du får två nyckelbrickor försedda med ett unikt ID-nummer som gör att Tenerity kan koppla nycklarna till just dig. De båda nyckelbrickorna är försedda med en text som uppmanar upphittaren att lämna nycklarna i närmaste postlåda för vidare leverans till Tenerity som i sin tur vidarebefordrar nycklarna till dig. Dina uppgifter anges aldrig för tredje part.

Bagageservice

Du får en bagagebricka försedd med ett unikt ID-nummer som Tenerity kopplar till ditt namn. Bagagebrickan är försedd med en text som uppmanar den som finner bagaget att kontakta Tenerity, oavsett var i världen bagaget upphittas. Tenerity kan sedan kontakta dig, tredje part informeras aldrig om dina uppgifter.

Nödkontanter och nödbiljetter

Om du skulle bli av med ett eller flera av dina kort när du befinner dig utomlands kan du genom Tenerity beställa nödkontanter i den lokala valutan. Om du skulle bli av med flyg- eller tågbiljetter kan nya nödbiljetter beställas.

Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.