Förmögenhetsplan

Få den bästa grunden idag för att fatta bra beslut för framtiden.

En grundlig finansiell översikt ger dig och dina närmaste de bästa möjligheterna att skapa det liv ni vill ha. Förmögenhetsplanering är därför kärnan i vårt arbete med Private Banking-kunder. Med Danske Banks Förmögenhetsplan kan vi simulera och illustrera hur dina tillgångar kommer att utvecklas i olika scenarier.

Förmögenhetsplanen visar på ett tydligt sätt hur sparande och placeringar, skatter samt din pension och bostadsekonomi som helhet påverkas av att du förverkligar dina projekt.

Med Förmögenhetsplanen som grund kan vi ta fram förslag på hur du får ut mesta möjliga av dina tillgångar – inte bara nu och om ett år utan under resten av ditt liv.

När du blir kund hos Danske Bank Private Banking använder vi Förmögenhetsplanen för att se den övergripande bilden av dina tillgångar och planera för att du ska kunna leva det liv du vill.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig

Kontakta oss

Fullständig överblick

Förmögenhetsplanen ger dig ett bra grepp om alla delar av din ekonomi – från sparande och placeringar, pension, skatter och fastigheter till ett eventuellt företag.

Se in i framtiden

Genom att få hela bilden av din ekonomi kan vi göra uppskattningar av hur förmögenheten kommer att utvecklas under resten av ditt liv – även om det inte går som förväntat. Detta ger en bra uppfattning om vad pengarna räcker till.

Vad händer om...

Vad händer med mina tillgångar om jag går i pension två år tidigare, investerar mer i aktier eller köper en båt och seglar jorden runt med familjen? Förmögenhetsplanen visar de ekonomiska konsekvenserna av dina val och drömmar.

Det starka beslutsunderlaget

Genom det samlade greppet om din nuvarande situation och olika framtida scenarier får du och dina närmaste bästa möjliga förutsättningar att fatta välgrundade beslut om framtiden.

Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.