– Att sälja i panik när börsen går ner kan tyvärr vara ett snabbt sätt att urholka en förmögenhet.

Coronapandemin skakade om världens börser i våras och det fick många att bli oroliga.

– Det kan vara en stressfaktor att se hur värdet på fonder och aktier dyker. Ofta är vår första instinkt att sälja hela eller delar av innehavet men vid nedgång på börsen gäller det oftast att göra tvärtom. Och framförallt ska man inte ta några förhastade beslut, säger Fredrik Thulin, chef Private Banking Danske Bank.


Fredrik Thulin, chef Private Banking Danske Bank.

Rådgivarens roll

Rådgivarna på Danske Bank Private Banking hjälper bland annat förmögna kunder att lägga upp investeringsstrategier, på kort, medel och lång sikt.

– När det är turbulent på världens börser blir det extra tydligt hur viktigt det är att ha en rådgivare som man litar på och som kan hjälpa dig fatta välgrundade beslut. Det handlar mycket om psykologi och det gäller att fatta rationella beslut, och att inte agera på känsla, säger Fredrik Thulin.

Investerar man på börsen bör man tänka långsiktigt. Har man ett längre perspektiv spelar tillfälliga nedgångar en ganska liten roll. Till exempel har den som sparat på börsen under en 15-årsperiod aldrig fått negativ avkastning – utifrån hur avkastningen för globala aktier sett ut sedan 1970.

– Det är dessutom väldigt svårt att tajma marknaden och risken är att det gör mer skada än nytta att vara aktiv. De bästa börsdagarna kommer ofta direkt efter de värsta. Säljer du i panik riskerar du att missa uppgången som kommer direkt efteråt. Därför är det viktigt att hålla fast vid en långsiktig strategi även när börsen rasar, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank.

Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank.

Hitta balansen i portföljen

Det kan dock finnas anledning till att agera när börsen går ner. Men då handlar det framförallt om att rebalansera sin aktie- och fondportfölj.

Förenklat innebär en rebalansering att man under en period säljer av delar av de tillgångar som utvecklats bäst och köper tillgångar som har haft sämre utveckling för att återställa den ursprungliga balansen i portföljen. Rebalansering ser till att risken varken blir för hög eller låg, och strategin hjälper dig också att ”köpa billigt och sälja dyrt”.

– Just rebalansering är något som vi ofta diskuterar med våra kunder och som vi får många frågor om, säger Fredrik Thulin.

Vill du få en överblick över dina ekonomiska möjligheter och utmaningar? Danske Bank Private Banking hjälper dig att få ett helhetsperspektiv på din ekonomi, så att du kan skapa utrymme för att förverkliga dina drömmar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta ett förutsättningslöst samtal med någon av våra experter för att diskutera närmare hur vi kan hjälpa dig i syfte att optimera dina tillgångar utifrån dina mål och behov.

Boka möte