• Berör endast betalningar i EUR och börjar gälla 2016-10-31.
 • Det kommer inte att gå att göra betalningar i EUR till ett Bankgiro, PlusGiro eller bankkontonummer.
  Alla betalningar i EUR ska skickas som en SEPA credit transfers med ett IBAN-konto istället för ett
  vanligt bankkontonummer, även för betalningar inom Sverige.
 • Kom ihåg att ange IBAN på fakturor i EUR istället för Bankgironummer.
 • Säkerställ att ert affärssystem kan hantera formatet ISO 20022 XML.
 • Vi rekommenderar att ni skickar alla betalningar till utlandet i en och samma fil, oavsett i vilken valuta
  de är och vilket land de ska till.
 • Enligt regleringen ska alla euro betalningar inom EU/EES som skickas på fil från kund, skickas i
  ISO20022XML formatet.
 • Om ni inte har bytt till det nya formatet, kan Danske Bank supportera redan idag genom att konvertera
  dessa eurobetalningar till ISO20022XML, detta sker utan kostnad fram till december 2017.
 • Information och Danske Banks filformat finns på: www.danskebank.se/Integrationservices

Vill ni ta del av samma information i en pdf-version kan ni klicka här.