Med Markets Online kan du följa med i valutakurser och finansiella nyheter. Här har du överblick över placeringar och innehav och du kan handla när det passar dig.