Inloggning

  • Kontrollera att inloggning till District fungerar
  • Om det måste beställas nya behörigheter bör det göras i god tid

Behörighet

  • Säkerställ att personal på plats har korrekt behörighet t ex godkänna betalningar, konfidentiella filer/löner och höja beloppsbegränsning

Beloppsbegränsingar och notiferingsservice

  • Använd "tillfällig höjning" under beloppsbegränsning
  • Få notiferingar till en gemensam mejladress

Bedrägerier

  • Antalet bedrägerier ökar ofta i samband med sommarsemester. Var noga med att inte kringgå era rutiner
  • Påminn alla anställda och eventuell sommarpersonal om era betalningsrutiner