För att myndigheten ska kunna genomföra betalningar skickas information mellan myndighet och banken. För att det här ska fungera måste både avsändare och mottagare ha en gemensam förståelse för hur man tolkar informationen. Genom att använda standardiserade format sätter avsändare och mottagare en gemensam standard som  säkerställer att den information som man utbyter tolkas på samma sätt av både banken och företaget.
Framtidens betalningar görs i XML-format.

Det här ska du göra för att vara förberedd för framtidens betalningar
Många affärssystem kan redan idag hantera ISO20022 XML-formatet, vilket är det format som kommer bli standard på den nordiska marknaden. Som företag kan man redan idag kontakta sin leverantör av affärssystem och säkerställa att de kan hantera det nya formatet för svenska betalningar, löner och rapportering. Säkerställ att filerna skickas direkt till banken och inte till Bankgirot. Ditt företag bör också se över de interna processerna, hur dessa ska fungera när betalningar och rapportering sker i ISO 20022, för att ligga steget före och minimera arbetet framöver.
 
Fördelar med ISO 20022 XML
Samma standard som används för SEPA-betalningar både Europeiskt och globalt, vilket innebär att när ditt företag väl har utvecklat XML-formatet för betalningar kan samma format användas över hela världen
XML-baserade betalningar kan användas för de flesta typer av betalningar
Standardiserade betalningsformat öppnar upp för enklare produktutveckling och support
Rätt tid för ditt företag att ändra format och göra övergången till den nya betalningsplattformen beror på myndighetens behov och situation. Men varför vänta till sista sekund? Börja era förberedelser så snart ni kan för att vara redo för framtidens betalningar.