Enligt ramavtalet för betalningstjänster utgår rörlig ränta med Stibor 7 dagar ./: 0,05% på SEK- konton utanför svepstrukturen. Hittills har vi tillämpat ett räntegolv på 0%, trots att räntan varit negativ under mycket lång tid.

Fr o m 1/7 2016 kommer vi att ta bort räntegolvet vilket innebär att vi kommer att debitera avtalsenlig ränta f.n. -0,654%