Det nya ramavtalet börjar gälla den 1 augusti 2022. Myndigheter har därefter nio månader på sig att avropa sina tjänster, sista datum för detta 30:e april 2023. Ramavtalet är giltigt i fyra år men med möjlighet till ett plus ett års förlängning, dock som längst till den sista juli 2028. 
Det nya ramavtalet hittas på följande länk Pris och villkor | Danske Bank 

För bilagor, se Riksgäldens hemsida.