I District får du tillgång till aktuell kontoinformation och kan göra alla typer av betalningar och överföringar. Det är ett kraftfullt verktyg för effektiv styrning av kassaflöde, likviditet och finansiella transaktioner. Lösningen anpassar du själv genom att välja de tilläggstjänster du önskar.