District

District är vår internetbank för myndigheter och företag

I District får du tillgång till aktuell kontoinformation och kan göra alla typer av betalningar och överföringar. Det är ett kraftfullt verktyg för effektiv styrning av kassaflöde, likviditet och finansiella transaktioner. Lösningen anpassar du själv genom att välja de tilläggstjänster du önskar.

Mer information om District

 • Fördelar

  Eftersom informationen visas i realtid har du alltid fullständig överblick över aktuell likviditet och konton. Både i Sverige och utomlands.

  Flexibel uppbyggnad
  District är uppbyggt av moduler för olika funktioner. Du väljer själv vilka du behöver.

  Flexibel behörighet
  Flera användare kan komma åt samma information. Välj själv hur många som skall ha behörighet och till vilken information.

  Nyhetsservice
  Du kan se driftinformation online genom att anmäla dig till Nyhetsservice i District.
 • Detaljer

  District består av olika moduler. Du väljer själv vilka moduler du vill ha utifrån dina behov.

  Cash Management-moduler
  Systemet är uppbyggt av olika moduler. När du beställer ett Districtavtal får du automatiskt åtkomst till de tre Cash Management-modulerna:

  • Kontoinformation – transaktionsdetaljer, historik, villkor med mera.
  • Betalningar – upprättande och godkännande av betalningar, interna överföringar och överföringar inom landet och till utlandet.
  • Filöverföring – överföring av filer, inklusive BGC-filer till och från banken, till exempel i samband med betalningar och avprickning av tillgodohavanden i företagets ekonomisystem.

  Specialmoduler
  Allt efter behov kan du dessutom välja till flera andra specialmoduler.

  • Administration – hantera fullmakter i District
  • Markets Online – värdepappers- och valutahandel

  Åtkomst för flera användare
  Flera användare kan ha åtkomst till District. Via modulen Administration hanterar du själv:

  • hur många användare som ska ha åtkomst till systemet
  • vilka rättigheter och behörigheter användarna ska ha
  • vilken information användarna ska ha åtkomst till
  • vilka moduler användarna ska ha åtkomst till

Relaterat innehåll