Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som våra kunder undrar över. Hittar du inte det du letar efter så är du mer än välkommen att kontakta oss.

 • Avrop och avtal

  Hur avropar jag tjänster hos Danske Bank?

  Avtalet undertecknas av behörig myndighetsföreträdare och båda exemplaren returneras till oss. Bifoga arbetsordning eller protokoll som styrker behörigheten, samt kopia på giltig legitimationshandling på de som undertecknar. 

  Finns det något ramavtal gällande korttjänster?

  Ja, Riksgälden har handlat upp dessa tjänster. Se RGK:s hemsida.

 • Behörigheter

  Hur sköts administrationen av behörigheter?

  Via Danske Banks internetbank för företag, District. En eller flera personer utses till administratörer som sedan i sin tur har möjlighet att utse användare och tilldela dem behörigheter. Det finns möjlighet att begränsa behörigheterna till särskilda konton, betalningstyper eller limiter om så önskas.

 • Betalningar

  Vi vill ha hjälp med kontanthanteringen, hur gör vi?

  Kontanthantering ingår inte i ramavtalet som gäller from 1 april 2017. Vid frågor kontakta Riksgälden.

  Hur gör jag makuleringar och datumändringar?

  Betalningar som har sänts in via Bankgiro-fil till Bankgirot ändras eller makuleras via blankett som du hittar på Bankgirots hemsida. Blanketten skickas elektroniskt till Bankgirot.

  Betalningar som sänts in i övriga filtyper och som manuella betalningar ändras eller makuleras i District.

  Går det att skicka flera betalningsfiler samma dag?

  Ja det går bra.

  Vad händer om den inskickade filen innehåller en utbetalning med ett felaktigt bankgironummer?

  Bankgirot skapar en fellista som redovisas på fil eller papper beroende på vald tjänst för återrapportering på respektive bankgironummer.

  Hur behandlas kreditfakturor i bankgirosystemet?

  Det finns två huvudprinciper hur kreditfakturorna behandlas. 1, Kreditfakturan ligger kvar hos bankgirot för bevakning under ett år och räknas av tills den är nollad. 2, Kreditfakturan dras av med ett specifikt belopp.

  Finns det möjlighet att kvitta debet och kreditposter och betala ut mellanskillnaden vid betalning till privatpersoners bankkonto, plusgirokonto och bankgirokonto?

  Ja, om du använder tjänsten Leverantörsbetalningar LB fungerar det till bankkonto, bankgironummer och plusgirokonto däremot inte till plusgironummer.

  Var hittar jag information om om hur vi ansluter Danske Bank till e-faktura?

  ”Vägledning för anslutning till e-faktura” hittar du under fliken Vägledning District.

 • SEPA betalningar

  Var hittar jag information om SEPA?

  Information kring SEPA hittar du här.

 • Betalningar - Internationella

  Var kan man hitta Swiftadressen och IBAN-nummer?

  Swiftadressen är DABASESX och IBAN-nummret finner man under Konton-->Transaktionsöversikt i District.

  Finns det möjlighet att betala i all annan utländsk valuta till svenska och utländska leverantörer oavsett leverantörens hemland?

  Nej, inte i all annan valuta.I vissa länder kan det vara internationella restriktioner som gör att det inte går.

 • Betal- och Flödeslimiter

  Hur fungerar Beloppsbegränsningar i Danske Bank?

  Om du har fått behörighet till att registrera Beloppsbegränsningar så gör du det i District under Konto – Översikt Beloppsbegränsningar. Uppdateringen sker i realtid. Begränsningen kan göras per betalning, dag, vecka, månad, kvartal, halvår och år. Tillfällig höjning av beloppsbegränsning kommer att vara möjligt i ramavtal som gäller from 1 april 2017.

 • Ekonomisystem

  Sker matchning av kundinbetalningar i Agresso och finns det möjligheter till flera sökbegrepp?

  Matchningen av kundinbetalningar som sker i Agressos kundreskontra är oberoende av vilket filformat som används. Detta innebär att resultatet av matchningen blir det samma oavsett om kunden läser in en eller flera filer. Kunder som har hög kvalitet på sin avstämning kommer alltså även i fortsättningen att få samma höga kvalitet, även om man hämtar flera filer, t ex både Bankgiro Inbetalningar och Total IN.

  Det finns möjlighet för hämtning av ankommande utlandsbetalningar via en fil från Danske Bank.

 • Kommunikationslösning

  Vilka kommunikationsprogramvara fungerar hos er?

  Safelink för Danske Bank och Pagero för Danske Bank är speciellt framtagna för kommunikation mot Danske Bank, och kan hantera kraven på lokal kryptering hos myndigheter. Danske Bank hanterar även kommunikation via Agresso DS och Palasso. Därutöver stödjer Danske Bank kommunikation mot BG via de på marknaden tillgängliga programvarorna. Kontakta VIP team Staten för mer information kring kommunikationslösningar.

  Vilka kontaktpersoner finns hos FS Tech?

  Micael Jansson, micael.jansson@fstechnology.se
  Jan Bäckström, jan.backstrom@fstechnology.se

  Är en VPN-tunnel godkänd mot Danske Banks system?

  Ja det är den.

 • Konton

  Om jag har ett bruttokonto ut eller in, kan jag ändra det till ett nettokonto eller måste jag öppna ett nytt konto?

  Du behöver inte öppna ett nytt konto. Det går bra att bara ändra ett av kontona till ett nettokonto så länge det ligger inom samma flöde. Detta måste dock göras enligt Riksgäldens rutin/blankett för kontoöppning, -ändring, -avslut.

 • Kundservice

  Hur fungerar kundservicen för myndigheterna?

  Vi har ett kundstöd, VIP Team Svenska Staten, vilket är helt dedikerat för myndigheterna och som är insatta i myndighetsspecifika frågor. Kontaktuppgifter till VIP-teamet hittar du genom att klicka här.

 • Löner

  Kan Twoday skicka ett meddelande på utbetalningsavin till de löntagare som inte har meddelat något kontonummer?

  Nej det går inte.

  För lönetjänst kan man anmäla kontonummer via blankett?

  Nej, löntagaren gör det med hjälp av bank id via följande länk Lönetjänst inloggning. Här kan löntagaren logga in och registrera kontonummer.

  För fler frågor och svar om Lönetjänst klicka här.

 • Notifieringsservice

  Kan man få ett meddelande om man t ex glömt att godkänna betalningar?

  Ja, och man kan välja om man vill ha det via District, e-post eller Sms.
  Du registrerar prenumerationen av den typ av meddelande som du vill ha i District under Kontakt och Hjälp – Notifieringsservice.

  Kan man få ett meddelande om en betalning överstiger ett visst belopp?

  Ja, och man kan välja om man vill ha det via District, e-post eller Sms.
  Du registrerar prenumerationen av den typ av meddelande som du vill ha i District under Kontakt och Hjälp – Notifieringsservice.

 • Swish

  Kan man ha fler Swish-nummer till samma bankkonto?

  Ja det kan man.

 • Säkerhetslösning

  Hur fungerar säkerhetslösningen för er internetbank District?

  Danske Banks säkerhetslösning för District använder ingen 3:e parts programvara (inte ens Java). Lösningen är underhållsfri. Läs mer.

  Vill du veta vilka systemkrav som är nödvändiga så kan du se detta här.

  Är en VPN-tunnel godkänd mot Danske Banks system?

  Ja det är den.

Relaterat innehåll


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.