Med glädje kan vi berätta att Riksgälden har beslutat att teckna ramavtal med:

  • Danske Bank (tjänstepaketet och valutabanken)
  • Danske Bank, Nordea och Swedbank (förnyad konkurrensutsättning)

Myndigheterna kan göra avrop från avtalen från och med den 1 augusti 2016 då avtalen träder i kraft. Myndigheter med färre än 100 000 transaktioner per år väljer Danske Bank. Leverans av tjänsterna sker från och med den 1 april 2017.

Mer detaljer finns på Riksgäldens hemsida

Under september och oktober kommer Riksgälden att hålla utbildningar i nya ramavtalet. For at förbereda er för bankbyte så kan ni läsa checklistan för implementering

Läs checklistan här

Vi kommer att skicka ut avropsavtal och implementeringsunderlag till er (punkt 1 och 2) efter att vi fastställt implementeringsplanen tillsammans med Riksgälden. Ni kan redan nu börja diskutera bankbyte med er affärssystemsleverantör samt kontrollera era tekniska förutsättningar (punkt 3).