Inloggning

  • Kontrollera inloggning till District och att Bank ID på kort är giltigt
  • Lägg in telefonnummer i District. Om ny pinkod behöver beställas, kan den levereras som SMS. 

Behörighet

  • Säkerställ att medarbetare på plats har korrekta behörigheter t ex godkänna betalningar, konfidentiella filer/löner och kunna höja beloppsbegränsning. 

Beloppsbegränsning och notifieringsservice 

  • Använd funktionen ”tillfällig höjning” under beloppsbegränsning.
  • Få notifieringar om t ex ej godkända betalningar, avvisade betalningar, nyttjandegraden för vald beloppsbegränsning närmar sig sitt värde, till en gemensam e-post adress.

Bedrägerier

  • Var uppmärksam på bedrägeriförsök som oftast ökar under sommarmånaderna. Upplys/påminn medarbetare och eventuella sommarvikarier om risken att bli utsatt. Läs mer på: Olika typer av IT-bedrägerier | Danske Bank 

Kontakt och öppettider

VIP team Svenska Staten – Dagligt kundstöd inkl. utlandsbetalningar
Öppettider
Måndag – fredag 8:00-16:30
Telefon: 0752-48 38 00 (tonval 1) 
E-post: vipteam.svenskastaten@danskebank.se 
Adress:
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm