Stopptider

Här kan du se de olika tidsfristerna för betalningar i District

Tiderna anges i svensk tid (CET / CEST = centraleuropeisk tid).

Mer information om stopptider

 • Utländska betalningar

  För att betalningen ska genomföras på vald betalningsdag måste den vara godkänd och betalningsmappen stängd innan stopptiden.

   Betalningstyp Stopptid
   lokal tid
   Bokförningsdag Valutadag
   avsändare
   Valutadag
   mottagande bank
   Fil:    
   Utlands-LB via District 11.55 dag 0 Dag O Dag 0 (1)

  (1) Beroende av överföringstyp. För CHF, DKK och NOK är stopptiden 11.00 för myndigheter som deltar i Valutakoncernkontot samt Myndigheter som gör expressbetalningar i Valutabanken.

  Växelkurser för betalningar i andra valutor än Riksgäldens huvudvalutor
  • Före 09.30 växlas betalningar till utlandet till spotkurs, d v s Riksbankens noteringskurs plus en marginal.
  • Efter 09.30 växlas betalningar till utlandet till bankens säljkurs plus en marginal.
  • Betalningar kan också växlas till avtalskurs, d v s en för denna betalning specifikt inhämtad kurs, eller till terminskurs, en kurs som satts för ett större belopp och som disponeras vid varje betalningstillfälle.

 • Svenska betalningar

  För att betalningen ska genomföras på vald expeditionsdag måste den vara godkänd och betalningsmappen stängd innan stopptiden.

   Betalningstyp Stopptid för godkännande och mappstängning
   Girering till bankgiro Kl 10.00 på exp. dagen
   Girering till Plusgiro Kl 10.00 på exp. dagen
   Kontoöverföring utan avi (till konto i banken) (1) Kl 18.30 på exp. dagen
   Kontoöverföring utan avi (till konto i annan bank) (2) Kl 13.45 på exp. dagen
   Kontoöverföring med avi Kl 12.30 på exp. dagen
   Kontantutbetalning Kl 10.00 på exp. dagen
   Direkt kontoinsättning 00.01 Kl 12.30 två bankdagar före exp. dagen
                  
  (1) Kontoöverföring med valutaväxling (mellan egna konton) ska godkännas före kl 15.30 2 bankdagar före valuteringsdagen. Undantag gäller för Tyskland och USA där tidsfristerna är kl 12.00 resp kl 16.00.

  (2) Kontoöverföring utan avi som är klar för expedition före 13.45 på exp.dagen är mottagande bank tillhanda på exp.dagen. Om överföringen först är klar för expedition efter 13.45 är den mottagande bank tillhandla nästa bankdag.

  Observera dock:
  - att bokförd inte är en garanti för att insättningen är disponibel eller synlig för mottagaren. Detta avgörs av villkoren hos mottagarbanken.
 • Betalningar i Valutabanken


  Ankommande betalningar i Valutabanken utan växling

   Valuta Stopptid Same day value Valutadag
   SEK 15:15  0
   EUR 15:40  0
   USD 19:00  0
   GBP 16:00  0
   CHF 13:45  0
   JPY 15:30  -1
   NOK 15:15  0
   DKK 14:00  0

  Ankommande betalningar i Valutabanken med växling (Bloomberg-fixing)

   Valuta Stopptid Same day value Valutadag
   SEK 15:00  0
   EUR 15:00  0
   USD 15:00  0
   GBP 15:00  0
   CHF 13:45  0
   JPY 15:00  -1
   NOK 13:45  0
   DKK 13:45  0

  Avgående betalningar i Valutabanken utan växling

   Valuta Normal Valutadag Express Valutadag
   SEK 14:00 1 14:00 0
   EUR 14:00 0 14:00 0
   USD 14:00 2 14:00 0
   GBP 14:00 2 14:00 0
   CHF 14:00 2 11:00 0
   JPY 14:00 2 14:00 1
   NOK 14:00 2 11:00 0
   DKK 14:00 2 11:00 0

  Avgående betalningar i Valutabanken med växling

   Valuta Normal Valutadag Express Valutadag
   SEK 14:00 1 14:00 0
   EUR 14:00 0 14:00 0
   USD 14:00 2 14:00 0
   GBP 14:00 2 14:00 0
   CHF 14:00 2 11:00 0
   JPY 14:00 2 14:00 1
   NOK 14:00 2 11:00 0
   DKK 14:00 2 11:00 0

  Danske Bank stopptid för sälj check

   Valuta Stopptid
   SEK 10:00
   EUR 10:00
   USD 10:00
   GBP 10:00
   CHF 10:00
   JPY 10:00
   NOK 10:00
   DKK 10:00
 • Betalningar i Valutakoncernkontot (VKK)


  Ankommande betalningar i Valutakoncernkontot utan växling

   Valuta Stopptid Same day value Valutadag
   SEK 15:15  0
   EUR 15:40  0
   USD 19:00  0
   GBP 16:00  0
   CHF 13:45  0
   JPY 15:30  -1
   NOK 15:15  0
   DKK 14:00  0

  Ankommande betalningar i Valutakoncernkontot med växling (Riksgäldens kurs)

   Valuta Stopptid Same day value Valutadag
   SEK 15:15  0
   EUR 15:40  0
   USD 19:00  0
   GBP 16:00  0
   CHF 13:45  0
   JPY 15:30  -1
   NOK 15:15  0
   DKK 14:00  0

  Avgående betalningar i Valutakoncernkontot utan växling

   Valuta Normal Valutadag Express Valutadag
   SEK 14:00 1 14:00 0
   EUR 14:00 1 14:00 0
   USD 14:00 2 14:00 0
   GBP 14:00 2 14:00 0
   CHF 11:00 2 11:00 0
   JPY 14:00 2 14:00 1
   NOK 11:00 2 11:00 0
   DKK 11:00 2 11:00 0

  Avgående betalningar i Valutakoncernkontot med växling

   Valuta Normal Valutadag Express Valutadag
   SEK 14:00 1 14:00 0
   EUR 14:00 1 14:00 0
   USD 14:00 2 14:00 0
   GBP 14:00 2 14:00 0
   CHF 11:00 2 11:00 0
   JPY 14:00 2 14:00 1
   NOK 11:00 2 11:00 0
   DKK 11:00 2 11:00 0

  Danske Bank stopptid för sälj check

   Valuta Stopptid
   SEK 10:00
   EUR 10:00
   USD 10:00
   GBP 10:00
   CHF 10:00
   JPY 10:00
   NOK 10:00
   DKK 10:00
 • Bankgirofiler: med bemyndigande i District

  För att uppdragen ska genomföras på vald expeditionsdag måste de vara godkända och mappen stängd innan stopptiden.
  Mer information om Bankgirots tjänster finns att hämta på Bankgirots hemsida.

   Filtyp avgående  Stopptid för godkännande och mappstängning 
   LB-fil med gireringar, kontoinsättningar och kontantutbetalningar  Kl 18.30 (1) bankdagen före första exp. dagen 
   LB-fil med löner Kl 18.30 (1) två bankdagar före utbetalningsdagen 
   KI/LI (löneinsättning)  Kl 18.30 (1) två bankdagar före utbetalningsdagen 
   AG  Kl 18.30 (2) bankdagen före första betalningsdag
   Utlands-LB  Kl 11.55 på exp. dagen 
              
  (1) Tidpunkten är bankens stopptid för kundfiler. Informationen ska vara Bankgirot tillhanda senast kl 19.00, och banken reserverar 30 minuter för eventuell intern hantering. Observera dock att filer som sänds till banken fram till kl 19.00 kan komma att hanteras av Bankgirot samma dag. Observera att mappen ska ha status "Mottagen av Bankgirot" innan stopptiden.

  (2) Autogiro betalningsunderlag ska vara Bankgirot tillhanda senast kl 19.00, och banken reserverar 30 minuter för eventuell intern hantering. Observera dock att filer som sänds till banken fram till kl 19.00 kan komma att hanteras av Bankgirot samma dag.
  För övriga Autogirotjänster hänvisas till Bankgirots användarmanualer för Autogiro Privat resp. Företag. Observera att mappen ska ha status "Mottagen av Bankgirot" innan stopptiden.

   Filtyp ankommande  Normal leveranstid  
   LB återredovisning  ca 13:00 - 14:00 
   BG Max (1)   ca 13:30 - 14:30 
   OCR (2)  ca 15:30 - 16:30 
   AG betalningsuppdrag  ca 11:30 - 12:30 
   AG medgivanden  ca 21:00 - 22:30 
              
  Tiderna är ungefärliga och kan variera beroende på t ex ökade volymer vid månadsskiften.

  (1) Leveranstiden avser leverans till banken. Därutöver måste varje kund beställa filen själv via District.

  (2) Produkten kommer att utgå. Uppgradera redan nu till den nya produkten Bankgiro Inbetalningar.
 • Bankgirofiler: direktkommunikation med BGC

  För att uppdragen ska genomföras på vald expeditionsdag måste de vara godkända och mappen stängd innan stopptiden.
  Mer information om Bankgirots tjänster finns att hämta på Bankgirots hemsida.

   Filtyp avgående  Stopptid för godkännande och mappstängning 
   LB-fil med gireringar, kontoinsättningar och  kontantutbetalningar  Kl 19.00 bankdagen före första exp. dagen
   LB-fil med löner  Kl 19.00 två bankdagar före utbetalningsdagen
   KI/LI (löneinsättning)  Kl 19.00 två bankdagar före utbetalningsdagen
   AG Kl 19.00 (1) bankdagen före första betalningsdag
   Utlands-LB  Kl 11.55 på exp. dagen
   Filen skickas vidare till banken som måste ha filen senast angiven  tid.
              
  (1) Autogiro betalningsunderlag ska vara Bankgirot tillhanda senast kl 19.00. För övriga Autogirotjänster hänvisas till Bankgirots användarmanualer för Autogiro Privat resp. Företag.

   Filtyp ankommande  Normal leveranstid  
   LB återredovisning  ca 13:00 - 14:00 
   BG Max ca 13:30 - 14:30 
   OCR (1)  ca 15:30 - 16:30 
   AG betalningsuppdrag ca 11:30 - 12:30 
   AG medgivanden  ca 21:00 - 22:30 
              
  Tiderna är ungefärliga och kan variera beroende på t ex ökade volymer vid månadsskiften.

  (1) Produkten kommer att utgå. Uppgradera redan nu till den nya produkten Bankgiro Inbetalningar.
 • Omförsök på betalningar

  Nedanstående tabell anger antal bankdagar som betalningar flyttas fram automatiskt om betalningen inte är godkänd, om mappen inte har stängts eller om kontot saknar täckning.

   Betalningstyp  Godkännande saknas/ Mappen ej stängd  Täckning saknas 
   Girering till BankGiro  5 5 (1) 
   Girering till PlusGiro  5 5 (1) 
   Lön  5 5 (1) 
   Kontoöverföring utan avi  5 5 (1) 
   Kontoöverföring med avi  5 5 (1) 
   Kontantutbetalning  5 5 (1) 
   Utlandsbetalningar 5 5 (1) 
   Utländsk check 5  5 (1) 
                             
  (1) Kundansvarigt bankkontor avgör om betalningen ska genomföras eller tas bort.

Relaterat innehåll