Danske Markets 

Finansiella nyheter och forskning från Danske Markets
Gå till Danske Research webbplats för att läsa ett urval av våra publikationer, forskningsanteckningar och annat material. För att börja prenumerera på ett utskick och få det direkt till er mail kontakta: johan.hellstrom@danskebank.se.

Kvartalsvis utgivning med fokus på de nordiska länderna
Nordic Outlook är Danske Bankkoncernens konjunkturprognos. Den är skriven på engelska och utkommer kvartalsvis fyra gånger per år.
Läs Nordic Outlook

Makroekonomi och finansiella prognoser
I Weekly Focus kommenteras de finansiella marknaderna i de nordiska länderna samt Euroland och globalt. Informationen är skriven på engelska.
Läs Weekly Focus


Publikation Utgivning Beskrivning
 Weekly  Focus Varje  fredag Globala ekonomiska nyheter och kommentarer om den  kommande veckan.
 Economic  Calendar Varje  fredag Veckans viktigaste ekonomiska händelser och data, med  prognoser.
 Global  Scenarios Kvartalsvis Scenariobaserad analys av ekonomiska utsikter, och  risker för den globala ekonomin.
 Fokusartiklar Ad hoc Temaartiklar om viktiga ekonomiska data och händelser.

Rekommenderad publikation för myndigheter är Weekly Focus som ni finner under Danske Research webbplats sedan vidare: Global Economy/Weekly Focus.