Ju tidigare du börjar planera livet efter pensionen, desto fler vägar öppnar sig.

Vill du till exempel fortsätta jobba även om du lämnar din huvudsyssla? När är det rätt läge att starta ett generationsskifte i verksamheten? Stämmer dina förväntningar med arvtagarnas önskemål – och med deras kunskaper? Och hur mycket av dina tillgångar kan du överlåta utan att riskera att det sedan inte finns medel kvar till dina egna drömmar?

Din Private Banker kan hjälpa till att ställa de rätta frågorna. Tilsammans med ett team med specialister inom arv, skatt, pension och kapitalförvaltning hjälper vi också till att hitta de svar som passar dig för att du ska kunna leva det liv du vill.

Med hjälp av Förmögenhetsplanen kan vi tillsammans simulera hur olika scenarier påverkar dina tillgångar och därmed din förmåga att leva som du vill. Tillsammans diskuterar vi fram vad som är mest förmånligt för dig.

Här hittar du mer inspiration

Läs mer