Gå till huvudinnehåll

Hållbara investeringar

Hållbara investeringar handlar om sunda investeringar. När du investerar hos oss, fokuserar vi på att leverera attraktiv och konkurrenskraftig avkastning. Hållbara investeringar är därför en hörnsten för att skapa värde för våra kunder.

Vårt fokus på hållbara investeringar innebär att vi analyserar företagens redovisning och intjäning, samtidigt som vi analyserar hur de hanterar risker och möjligheter när det miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vi använder oss av de så kallade "ESG-faktorerna" som kommer från engelskans Environment Social & Governance. Det här ger oss en ökad förståelse för våra investeringar och är ett rättesnöre för hur vi kan påverka bolagen i positiv riktning.

Det är en integrerad del av våra processer, produkter och konsulttjänster. Vi kallar vårt förhållningssätt "ESG Inside".


Boka möte

Aktivt ägande

Vi för en dialog med bolagen för att styra dem i en hållbar riktning och bidra till en positiv utveckling.

Läs mer

Analysverktyget ESG

Vårt unika analysverktyg ger dig en överblick över olika bolags risker och möjligheter när det gäller ESG.

Läs mer

Betyg A+

Vårt arbete med hållbara investeringar har fått högsta betyg (A+) av PRI som är en del av FN:s nätverk för hållbara principer.

Så väljer du investeringar med ESG Inside

 

Fonder som arbetar aktivt och systematiskt med hållbarhet som en grundläggande del av investeringsprocessen.

Läs mer

 

Fonder som väljer bort investeringar på bakgrund av specifika kriterier som exempelvis alkohol och spel.

Läs mer

 

Fonder som investerar i och arbetar målinriktat med hållbara teman som exempelvis klimatet eller FN:s världsmål.

Läs mer

ESG-Inside

När vi investerat i bolagen för vi en dialog med dem för att styra dem i en hållbar riktning och bidra till en positiv utveckling samt generera god avkastning på en hållbar basis.

Det innebär att vi analyserar både bolagens ekonomiska nyckeltal och förmåga att tjäna pengar, samtidigt som vi analyserar bolagen enligt de så kallade ESG-faktorerna som på svenska står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det ger oss bättre kunskap om de bolag och länder vi investerar i så att vi kan fatta bättre investeringsbeslut som skapar attraktiv långsiktig hållbar avkastning. Det gör det lättare att hitta de investeringscase som har den bästa potentialen.

Vill du veta mer om vårt arbete med hållbara investeringar?

Läs mer


Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.