Hållbara investeringar

Val som gör skillnad

När du investerar via Danske Bank ger du oss förtroendet att förvalta dina tillgångar. Då är det vårt uppdrag att skapa konkurrenskraftig, riskjusterad avkastning på lång sikt. I det ingår också att investera hållbart vilket vi gör genom att beakta bolagsstyrning samt miljö- och sociala aspekter – så kallade ESG-faktorer – i våra investeringsprocesser och genom att påverka via aktivt ägande och dialog.

Hållbara investeringar handlar om att ha starka processer som tar utgångspunkt i portföljförvaltarens strategi, filosofi och tillgångsslag. Vi har myntat begreppet ’ESG Inside’ för att beskriva vårt förhållningssätt där vi beaktar ESG-frågor som en faktor tillsammans med finansiella faktorer utifrån ett helhetsperspektiv i investeringsprocessen. Hållbarhet och ESG-frågor är en integrerad del av vår förvaltning, inte ett sidospår, ett filter eller ett tillägg; för oss är hållbara investeringar lika med sunda investeringar. Vi är övertygade om att ett holistiskt angreppsätt, där ESG-faktorer beaktas tillsammans med finansiella faktorer hjälper oss att fatta mer välinformerade investeringsbeslut. ’ESG Inside’ innebär också att vi tar ett större ansvar för våra investeringar.

771d3cb1-00090251-8fffbf9f

Vårt arbetssätt

Hållbara investeringar är en central del i vårt kundlöfte. Läs mer om hur Danske Bank arbetar med hållbara investeringar.

Läs mer (engelska)

Investering i tematiska fonder

Genom att investera i tematiska fonder får du en exponering till olika hållbarhetstemans utan att göra avkall på möjligheten till finansiell avkastning.

Läs mer om fonderna

Hur kan vi hjälpa dig?

Ditt team av specialister finns nära tillhands för att ta fram lösningar som passar just dina behov och hjälper dig att nå dina mål

  • Holistisk förmögenhetsplan
  • Din personliga riskprofil
  • Individuell strategi och handlingsplan
  • Skräddarsydda portföljer

Kontakta oss


Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.