Skräddarsydd kapitalförvaltning

Genom vår gedigna erfarenhet av analys, råd och lösningar för investeringar skapar vi goda förutsättningar för att du s­ka kunna uppnå dina mål.

Som en av Nordens ledande kapitalförvaltare kan vi erbjuda dig ett av marknadens största placeringsutbud. Vår plattform för rådgivning med möjlighet att investera i noga utvalda fonder, aktier på olika börser runtom i världen, alternativa investeringar samt övriga investeringsinstrument ger oss utmärkta förutsättningar att skapa väl sammansatta och personligt anpassade portföljer.

Med utgångspunkt från dina mål, behov och riskpreferenser skapar vi lösningar för just dina behov. 

Diskretionär förvaltning

Vi förvaltar – med syfte att nå dina mål

Diskretionär förvaltning passar dig som inte har tillräckligt med tid, intresse eller kunskap att förvalta ditt kapital själv, utan istället föredrar att en professionell förvaltare bevakar och gör lämpliga omplaceringar inom de ramar du har bestämt.

Rådgivande förvaltning

För dig som vill ta en aktiv roll i placeringsbesluten.

Via din kapitalförvaltare får du löpande investeringsråd baserade på bankens analys och rådande marknadssyn. Genom analys av dina behov, din placeringshorisont, syn på risk och ekonomiska förutsättningar skapar ni tillsammans en portfölj med syfte att nå målen med dina investeringar.

Onlinehandel

För dig som vill investera på egen hand.

Som ett komplement till rådgivande och diskretionär förvaltning kan du handla enstaka värdepapper på egen hand via vår internetbank.

Din kapitalförvaltare

Som Private Banking-kund får du vid behov en egen kapitalförvaltare – en kvalificerad specialist med kunskap och erfarenhet vars enda uppgift är att ta hand om dina placeringar enligt dina önskemål och behov. Din kapitalförvaltare har tillgång till analyser och handelsstöd från hela koncernen med specialistkompetenser inom aktier, räntepapper, derivat, valuta och alternativa investeringar. Vi använder dessutom analyser från flera internationella aktörer såsom Bank of America.

Din personliga riskprofil tas fram i ett möte tillsammans med din Private Banker. Som Private Banking-kund erbjuder vi en genomgång och simulering av din ekonomi via vår Wealth PlannerTM. Tillsammans skapar vi en individuell strategi och handlingsplan där vi utgår från dina rikspreferenser och förväntad avkastning.

Våra råd tar utgångspunkt i bankens rådgivningsmodell och stöds av den konkurrenskraftiga analys som finns i banken. Hållbara investeringar

När du placerar dina pengar hos oss fokuserar vi på att leverera en bra och konkurrenskraftig avkastning. Samtidigt är placeringar i hållbara alternativ en självklarhet.

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Ditt team av specialister finns nära alltid redo att ta fram
lösningar som passar dina behov och hjälper dig att nå dina mål

  • Dialog om dina mål på både kort och längre sikt
  • Holistisk förmögenhetsplan
  • Din personliga riskprofil
  • Individuell strategi och handlingsplan
  • Skräddarsydda portföljer

Kontakta oss


Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.