Som en av Nordens ledande kapitalförvaltare kan vi erbjuda dig ett stort placeringsutbud. Vår plattform för rådgivning ger oss utmärkta förutsättningar att investera och skapa väl sammansatta och skräddarsydda portföljer bestående av t ex.

  • räntepapper
  • fonder
  • ETF:er
  • derivat
  • noga utvalda aktier på olika börser runtom i världen
  • alternativa investeringar och övriga investeringsinstrument

Med utgångspunkt från dina mål, behov och riskpreferenser skapar vi lösningar för just dina behov.