Skräddarsydd kapitalförvaltning

Genom vår gedigna erfarenhet av analys, råd och lösningar för investeringar skapar vi goda förutsättningar för att du ska kunna uppnå dina mål. 

Som en av Nordens ledande kapitalförvaltare kan vi erbjuda dig ett stort placeringsutbud. Vår plattform för rådgivning ger oss utmärkta förutsättningar att investera och skapa väl sammansatta och skräddarsydda portföljer bestående av t ex.

 • räntepapper
 • fonder
 • ETF:er
 • derivat
 • noga utvalda aktier på olika börser runtom i världen
 • alternativa investeringar och övriga investeringsinstrument

Med utgångspunkt från dina mål, behov och riskpreferenser skapar vi lösningar för just dina behov.

Diskretionär förvaltning

Vi förvaltar – med syfte att nå dina mål

Diskretionär förvaltning passar dig som inte har tillräckligt med tid, intresse eller kunskap att förvalta ditt kapital själv, utan istället föredrar att en professionell förvaltare som bevakar och gör lämpliga omplaceringar inom de ramar du har bestämt.

Läs mer

Rådgivande förvaltning

För dig som vill ta en aktiv roll i placeringsbesluten

Via din kapitalförvaltare får du löpande investeringsråd baserade på bankens analys och rådande marknadssyn. Genom analys av dina behov, din placeringshorisont, syn på risk och ekonomiska förutsättningar skapar ni tillsammans en portfölj med syfte att nå målen med dina investeringar.

Läs mer

Onlinehandel

För dig som vill investera på egen hand

Är du intresserad av att kombinera investeringar via diskretionära eller rådgivande förvaltning med att handla enstaka värdepapper på egen hand online? Vi hjälper dig gärna att komma igång.

Boka möte

Vi håller dig uppdaterad

Som Private Banking-kund kan du enkelt skaffa dig en överblick av marknaden med hjälp av aktuella rapporter och analyser från våra experter.

I våra nyhetsbrev, rapporter och webbseminarier kan du uppdatera eller fördjupa dina kunskaper när du står inför viktiga investeringsbeslut.

Din Private Banker och kapitalförvaltare ger dig löpande uppföljningar på din portfölj, i den utsträckning du önskar. Tillsammans med din Private Banker går vi årligen igenom och vid behov reviderar din placeringsinstruktion.

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Ditt specialistteam är alltid redo att ta fram lösningar som passar dina behov och hjälper dig att nå dina mål

 • Dialog om dina mål på både kort och längre sikt
 • Holistisk förmögenhetsplan
 • Din personliga riskprofil
 • Individuell strategi och handlingsplan
 • Skräddarsydda portföljer

Boka möteAnsvarsfulla investeringar

När du placerar dina pengar hos oss fokuserar vi på att försöka leverera en bra och konkurrenskraftig avkastning. Samtidigt är placeringar i ansvarsfulla alternativ en självklarhet

Läs mer


Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.