Kapitalförvaltning

Skräddarsydd förvaltning för dig som privatperson, egenföretagare eller företrädare för en stiftelse.

Som en av nordens ledande kapitalförvaltare kan vi erbjuda dig ett av marknadens största placeringsunivers. Vår plattform för rådgivning med möjlighet att investera i noga utvalda fonder, aktier på olika börser runtom i världen, marknadsledande alternativa investeringar samt övriga investeringsinstrument ger oss utmärkta förutsättningar att skapa väl sammansatta och personligt anpassade portföljer.

Som kund hos Private Banking får du vid behov en egen kapitalförvaltare – en kvalificerad specialist med kunskap och erfarenhet vars enda uppgift är att ta hand om dina placeringar enligt dina önskemål och behov. Din kapitalförvaltare har tillgång till analyser och handelsstöd från hela koncernen med specialistkompetenser inom aktier, räntepapper, derivat, valuta och alternativa investeringar. Vi använder dessutom analyser från flera internationella aktörer såsom Bank of America.

Din personliga riskprofil tas fram i ett möte tillsammans med din rådgivare. Som Private Banking-kund erbjuder vi en genomgång och simulering av din ekonomi via vår Förmögenhetsplan. Gemensamt skapar vi en individuell strategi och handlingsplan där vi utgår från dina rikspreferenser och förväntad avkastning.

Våra råd tar utgångspunkt i bankens rådgivningsmodell och stöds av den konkurrenskraftiga analys som finns i banken.

Analys och investeringsbeslut

I förvaltningen använder vi såväl produkter från Danske Bank som från externa leverantörer. Portföljerna sätts samman av upp till fem olika delar:

 • Svenska aktier
 • Utländska aktier
 • Obligationer
 • Kreditobligationer
 • Alternativa investeringar

Rapportering och uppföljning

Som kund får du regelbundna personliga uppföljningsmöten. Vi håller dig dessutom informerad via våra rapporter och du kan även dagligen följa dina placeringar via Hembanken.

 • Diskretionär förvaltning

  Diskretionär förvaltning

  Vi förvaltar – med syfte att nå dina mål

  Med diskretionär förvaltning överlåter du det löpande förvaltningsansvaret till oss. Som kund har du en dedikerad kapitalförvaltare, vars uppgift är att ta hand om dina placeringar. Genom analys av dina behov, din placeringshorisont, syn på risk och ekonomiska förutsättningar skapar vi en portfölj med syfte att nå målen med dina investeringar.

  Passar dig som inte har tid

  Diskretionär förvaltning passar dig som anser att du inte har tillräckligt med tid, intresse eller kunskap att förvalta ditt kapital själv, utan istället föredrar att en professionell förvaltare bevakar och gör lämpliga omplaceringar inom de ramar du har bestämt.

 • Rådgivande förvaltning

  Rådgivande förvaltning

  För dig som vill ta en aktiv roll i placeringsbesluten

  Via din kapitalförvaltare får du löpande investeringsråd baserade på bankens analys och rådande marknadssyn. Genom analys av dina behov, din placeringshorisont, syn på risk och ekonomiska förutsättningar skapar ni tillsammans en portfölj med syfte att nå målen med dina investeringar.

Marknadssyn

Ta del av aktuella rapporter och analyser från våra experter.

Läs mer

Webbseminarier

Ta del av våra webbseminarier och håll dig uppdaterad på vad som händer på de finansiella marknaderna.

Läs mer

Nextconomy

Nextconomy är vår nyhetsportal där vi löpande publicerar nyheter, artiklar och analyser.

Läs mer

Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.