Teckningsperiod
4 – 20 sept

Autocall Eurostoxx Banks

 • Observera att en investering i en Autocall är förknippad med vissa risker och att Autocall Eurostoxx Banks är icke kapitalskyddad.
 • Eventuella rekommendationer i detta material är inte så kallade investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller förbjuda handel före spridningen av dessa

Sammanfattning:

Autocall Eurostoxx Banks (Icke kapitalskyddad)

 • Diversifierad risk i den underliggande tillgången Eurostoxx Banks, jämfört med en enskild aktie
 • Möjlighet till årlig kupong på indikativt 8,30% *
 • Riskbarriär på 70 % av startkursen (avläses endast på slutdagen)
 • Inlösenbarriär på 100% och Kupongbarriär på 80% av startkurs [avläses årligen]
 • Avses att börsnoteras på Nasdaq Stockholm
 • Placeringen bör vara buy & hold (löptid = placeringshorisonten)

*Fastställs senast den 23 september 2019 och kommer lägst att vara 7,0 % av utstående nominellt belopp.

Sammanfattning av villkor

EmittentDanske Bank A/S
Börskod/ISIN kodDanske 08R3/ SE0012674802
Löptid1-3 år, se ordinarie återbetalningsdag
Teckningsperiod4 –20 september 2019
Startdag23 september 2019
Likviddag7 oktober 2019
Ordinarie återbetalningsdag*7 oktober 2022
Underliggande tillgångEurostoxx Banks (Bloomberg: SX7E)
Kapitalskydd**Nej
ValutaSEK (svenska kronor)
Lägsta investerbara belopp100 000 SEK
Årlig Memory Kupong (indikativ)Årlig indikativ memory Kupong om 8,3 % (lägst 7,0 %). Kupongen fastställs utifrån rådande marknadsförhållanden senast den 23 september 2019.
Inlösenbarriär (årliga avläsningar)100 % av produktens startvärde
Kupongbarriär (årliga avläsningar)80 % av produktens startvärde
Riskbarriär (avläses på slutdagen)70 % av startvärdet (avläses endast på slutdagen och om underliggande tillgången har utvecklats svagare än -30 %, får investeraren direkt exponering mot den underliggande tillgången)
FörtidsinlösenFörtidsinlösen sker om den underliggande tillgången stänger över inlösenbarriären på en observationsdag

* Återbetalningsdagen kan förändras om placeringen löses in i förtid (om Underliggande Tillgång stänger över Inlösenbarriären på en Observationsdag, 23 september 2020 samt 23 september 2021). Återbetalningen är beroende av Danske Banks finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Investeraren i denna placering ta r alltså en kreditrisk på Danske Bank A/S utöver risken mot den Underliggande Tillgången. Danske Bank A/S kreditbetyg är från Standard & Poor’s, A (27 augusti 2019) och från Moody’s Investors Service, A2 (27 augusti 2019). Indikativt arrangörsarvode är maximalt 1 % per år exklusive courtage.

** Autocall EurostoxxBanks är Icke kapitalskyddad

 

Riskberäkning

Risknivå normalutfall

grafik som visar 4 på en sjugradig skala

EmittentriskS&P: A/ Moody’s: A2
EmittentDanske Bank A/S

Ovanstående riskmått är framtagna och beräknade enligt MifidII och regelverken inom PRIIPS. Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten fram till förfall. Om den anses illikvid kan det hända att du inte kan lösa in investeringen i förtid. Du kan behöva betala betydande extra kostnader för förtidainlösen. Om den anses ha en väsentlig likviditetsrisk kan du kanske inte enkelt sälja din produkt eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Underliggande bolag i Eurostoxx Banks index och Geografisk Fördelning

De 26 bolagen som förnärvarande ingår i Eurostoxx Banks indexet, deras respektive vikt* samt geografisk fördelning framgår i tabellen och diagrammet nedan. 

Ingående bolag i index

 NAMN VIKT (%)
 BANCO SANTANDER SA 16.62
 BNP PARIBAS SA 13.72
 ING GROEP NV 9.70
 INTESA SANPAOLO SPA 9.26
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 9.38
 UNICREDIT SPA 5.93
 SOCIETE GENERALE SA 5.35
 KBC GROUP NV 3.96
 DEUTSCHE BANK AG 3.86
 CREDIT AGRICOLE SA 3.72
 ERSTE GROUP BANK AG 2.64
 ABN AMRO BANK NV 2.20
 CAIXABANK SA 2.16

 NAMNVIKT (%) 
 MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO 1.81
 COMMERZBANK AG 1.45
 FINECOBANK BANCA FINECO SPA 1.33
 BANCO DE SABADELL SA 1.26
 BANKINTER SA 1.02
 NATIXIS SA 0.96
 BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.92
 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.82
 BANCO BPM SPA 0.78
 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 0.62
 BANKIA SA 0.56
 AIB GROUP PLC 0.50
 BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 0.48

 

Geografisk Fördelning

 

tårtdiagram för länder

Källa: Bloomberg
* Viktningen är per 2019-08-27. Eurostoxx Banks index ses över två gånger per år.

Så fungerar Autocall Eurostoxx Banks

Autocall Eurostoxx Banks
Autocall Eurostoxx Banks kan generera avkastning även i en stillastående och svagt nedåtgående marknad (ner till – 20 %). Avkastningen är i formen av Kuponger och är fastställda i förväg. Kupongutbetalning sker givet att den Underliggande Tillgången stänger på eller över Kupongbarriären på en Observationsdag.

Observationsdagar
Observationsdagar är de förutbestämda dagar där den Underliggande Tillgångens utveckling jämförs med barriärnivåerna. Observationen av Inlösen- och Kupongbarriären sammanfaller årligen medan observationen av Riskbarriären endast sker på Slutdagen.

Inlösen i förtid
Strukturen för en Autocall gör att placeringen kan lösas in och avslutas i förtid. En inlösen i förtid sker om den Underliggande Tillgången stänger över Inlösenbarriären på en Observationsdag. Vid en eventuell inlösning så återbetalar placeringens Emittent nominellt investerat belopp samt Kupong.

Inlösenbarriär
Inlösenbarriär är en fastställd nivå på 100% relativt startvärdet som den Underliggande Tillgången måste stänga över på en Observationsdag för att placeringen ska lösas i förtid. 

Kupongbarriär
Kupongbarriär är en fastställd nivå på 80 % relativt startvärdet som den Underliggande Tillgången måste stänga över på en Observationsdag för att en kupong samt eventuella memory Kuponger ska utbetalas.

Riskbarriär
Riskbarriären är placeringens skydd på nedsidan som endast avläses på Slutdagen. En Riskbarriär på 70 % innebär att den Underliggande Tillgången kan minska i värde med 30 % innan investeraren får direkt exponering mot
den Underliggande Tillgången.

Kupong
Autocall Eurostoxx Banks har en memory Kupong. Memory Kupong innebär att givet att den Underliggande Tillgången stänger under Kupongbarriären vid ett observationstillfälle så adderas den kupongen till nästa tillfälle, d.v.s.
vid en kupongutbetalning så utbetalas även eventuellt missade kuponger från tidigare observationstillfällen. Den årliga kupongen på Autocall Eurostoxx Banks är indikativt 8,30 %*.

Räknexempel

100 % av startkursen
Inlösenbarriär (årligen) :om den Underliggande
Tillgången stänger på eller över Inlösenbarriären på en Observationsdag utbetalas en Kupong och eventuella memory Kuponger.

80 % av startkursen
Kupongbarriär (årligen) :om den Underliggande Tillgången stänger på eller över Kupongbarriären på en Observationsdag utbetalas en Kupong och eventuella memory Kuponger.

70 % av startkursen
Riskbarriär (avläses endast på Slutdagen): om den Underliggande Tillgången stänger under Riskbarriären på Slutdagen så har investeraren en direkt exponering mot den Underliggande Tillgången

Exempel 1 (förfaller år 2)

Placeringen stänger över Inlösenbarriären år två och löses således in i förtid:
Nominellt Belopp 100 000 SEK
Totalt återbetalat belopp 116 600 SEK
Effektiv årsavkastning* 7,98 %

Exempel 2 (förfaller år 3)

Placeringen stänger över Inlösenbarriären på Slutdagen:

Nominellt Belopp 100 000 SEK
Totalt återbetalat belopp 124 900 SEK
Effektiv årsavkastning* 7,69 %
Utveckling Underliggande Tillgång

Exempel 3 (förfaller år 3)

Placeringen stänger över Inlösenbarriären på Slutdagen och har vid år 1 varit under Kupongbarriären. Tack vare memory-funktionen betalas Kupong ut för respektive år:
Nominellt Belopp 100 000 SEK
Totalt återbetalat belopp 124 900 SEK
Effektiv årsavkastning** 7,69 %

* Effektiv årsavkastning beräknas exklusive courtage.
** Effektiv årsavkastning beräknas exklusive courtage. 

diagram

Exempel 4 (förfaller år 3)

Placeringen har utvecklats svagt (-25 %) och stänger över Riskbarriären och under Kupongbarriären på Slutdagen :
Nominellt Belopp 100 000 SEK
Totalt återbetalat belopp 100 000 SEK
Effektiv årsavkastning* 0,00%

Exempel 5 (förfaller år 3)
Placeringen har utvecklats svagt (-31 %) och stänger under Riskbarriären på Slutdagen :
Nominellt Belopp 100 000 SEK
Totalt återbetalat belopp 69 000 SEK
Effektiv årsavkastning* -11,63 %

diagram

För- och nackdelar

Varför investera i Autocall Eurostoxx Banks?

 • Fördelar

  • Potentiell hög årlig avkastning i form av en memory Kupong på indikativt 8,30%. Kupongen kan även erhållas i en stillastående marknad. Kupongen fastställs senast den 23 september 2019 och kommer lägst vara 7 %.
  • Transparent exponering mot europeiska bolag i form av en väldiversifierad Underliggande Tillgång, jämfört med en enskild aktie.
  • Placeringen Autocall Eurostoxx Banks avses att noteras på Nasdaq Stockholm vilket möjliggör att produkten kan användas i ett ISK-/ pensionsskal.
 • Nackdelar

  • Om den Underliggande Tillgången stänger under Riskbarriären på Slutdagen påverkar hela nedgången placeringen vilket kan innebära förlust av hela eller delar av det Investerade Beloppet.
  • Investeraren i placeringen har både risk mot den Underliggande Tillgången samt Emittenten och kan i sämsta fall förlora hela det Investerade Beloppet.
  • Under extrema marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid.
Mer information
Viktig information och risker
Börsregistrering
Börsnoteras på Nasdaq Stockholm

Danske Bank
Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök www.danskebank.se, www.twitter.com/danskebankse, www.facebook.com/danskebanksverige.
 
Eventuella rekommendationer i denna presentation är inte så kallade investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller förbjuda handel före spridningen av dessa. Observera att en investering i en Autocall är förknippad med vissa risker. Läs mer på www.danskebank.se eller be din rådgivare om informationsmaterial.
 
Prospekt och villkor: Detta material utgör endast marknadsföring. Investerare uppmanas därför att, innan ett investeringsbeslut tas, ta del av Danske Banks Grundprospektet, faktabladet och de Slutliga Villkoren. De innehåller de fullständiga villkoren av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av störningar avseende hela eller delar av den Underliggande Tillgången avseende Autocall Eurostoxx Banks. Det fullständiga prospektet finns tillgängligt på www.danskebank.se under Spara & Placera .
 
Andrahandsmarknad, likviditetsrisk och förtida avveckling
Autocall Eurostoxx Banks kan säljas under Löptiden till rådande marknadspris eftersom Danske Bank under normala marknadsförhållanden ställer dagliga köpkurser. Autocall Eurostoxx Banks är dock främst avsedd att behållas till förfall. Om investerare väljer att sälja den aktuella produkten före den Ordinarie Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara både högre eller lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Marknadspriset kan även vara lägre än det Nominella Beloppet. Courtage utgår enligt vid var tid gällande prislista.

Ju närmare emissionsdagen förtida avveckling sker desto högre är risken att värdet på Autocallen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det Nominella Beloppet. Under extrema marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Danske Bank kan i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen Investerade Beloppet. Det förtida inlösenbeloppet kan även vara lägre än det Nominella Beloppet. 
 
Placeringar är förenade med vissa risker. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Se Danske Banks prospekt Autocall Eurostoxx Banks. För mer riskinformation på www.danskebank.se under Spara & Placera.
En investering i en Autocall är endast passandeför investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen. Den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen.
Danske Bank lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom presentation eller prospektet. Investerare bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt från sina individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär. Dessutom bör investerare noggrant överväga investeringen mot bakgrund av egna förhållanden och informationen i erbjudandets fullständiga prospekt. Danske Bank tar inget ansvar för att Autocallen ska ge en positiv avkastning för investeraren. Riskbedömningen för denna Autocall måste investeraren ansvara för.
 
Kreditrisk: Emittenten (utgivaren) av Autocall Eurostoxx Banks är Danske Bank A/S. Vid köp av Autocall Eurostoxx Banks tar investeraren en kreditrisk på Danske Bank A/S. Danske Bank A/S Kreditbetyg är från Standard & Poor’s A, (27 augusti 2019) (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan D är lägsta) och från Moody’sInvestors Service A2, (27 augusti 2019) (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan C är lägsta) . Såväl Återbetalningsbeloppet som avkastningsmöjligheten är beroende av Danske Banks finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen.

Om Danske Bank skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den Underliggande Tillgången har utvecklats. Danske Banks kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. I händelse av att en resolutionsmyndighet bedömer att banken riskerar att bli insolvent eller inte kunna leva upp till förekommande kapitalkrav har dessa rätten att besluta om att Emittentens respektive garantigivarens skulder ska skrivas ned. Detta kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering.Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan totalavkastning än en direktinvestering i den Underliggande Tillgången bland annat på grund av att eventuella utdelningar inte inkluderas i avkastningen för placeringen samt beroende på placeringens specifika konstruktion. För ytterligare information och exempel, se sidorna 6 – 7 eller tala med din rådgivare.

Konstruktionsrisk: Investering i Autocall Eurostoxx Banks kan inte generera någon avkastning utöver Memory Kupongen. Om den Underliggande Tillgången utvecklas starkt så tar investeraren inte del av den uppgången utöver kupongutbetalning. Om den Underliggande Tillgången stänger under Riskbarriären på Slutdagen så exponeras investeraren direkt mot den Underliggande Tillgången.

Marknadsavbrott och särskilda händelser
Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Danske Bank A/S behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan.
Danske Bank A/S får göra sådana ändringar i villkoren som Danske Bank A/S bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i Grundprospektet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att:

 • Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå.
 • Tillgången (om det är en aktie) avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför
  en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande.
 • Det sker en lagändring eller att Emittenten får ökade riskhanteringskostnader.

Om Danske Bank A/S bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller
byta ut den underliggande tillgången får Emittenten göra en förtida avslutande beräkning av
avkastningen. Underliggande Nominellt Belopp kan då vara såväl högre som lägre än det
investerade beloppet.

Fullständiga villkor
Autocall Eurostoxx Banks emitteras under Danske Bank A/S prospekt för strukturerade placeringar (Structured Note programme June 2019, såsom förändrat genom prospekttillägg) och slutliga villkor för 08R3. Emittenten kommer i samband med giltighetsperiodens upphörande att publicera ett nytt prospekt med slutliga villkor för erbjudandet och placeringen. Grundprospektet har godkänts av Central Bank of Ireland som har underrättat Finansinspektionen om att prospekt har upprättats i enlighet med prospektdirektivet. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga prospektet och slutliga villkor. Grundprospekt och Slutliga Villkor kan erhållas på något av Danske Banks kontor i Sverige. För fullständiga villkor, vänligen se Danske Bank A/S grundprospekt för strukturerade placeringar https://danskebank.com/investor-relations/debt/funding-programmes) samt de slutliga villkoren för den aktuella emissionen (https://danskebank.se/privat/produkter/placeringar/andrainvesteringstyper/kapitalskyddade-placeringar/strukturerade-placeringar). Basfaktablad för den aktuella emissionen återfinns på (https://priips.danskebank.com).
 
Denna broschyr är ett marknadsföringsmaterial. Mottagare av broschyren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med ovan nämnda prospekt, faktablad samt med det material som i övrigt bedöms som nödvändigt i det enskilda fallet. En investering i Autocall Eurostoxx Banks kan medföra risk och investeraren bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt från sina individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär. Obligationslånen får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller i landet ifråga. Detta erbjudande riktar sig därför inte till personer vars deltagande kräver andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
 
Förbehåll
Danske Bank förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet och/eller emissionen av Autocall Eurostoxx Banks i händelse av:
 • att det sammanlagda tecknade Nominella Beloppet understiger 10 miljoner kronor.
 • att någon omständighet inträffar som enligt Danske Bank bedömning kan äventyra emissionens genomförande.
Vidare förbehåller sig Danske Bank rätten att ställa in Autocall Eurostoxx Banks om Kupongen inte kan fastställas till lägst 7 %. Uppgift om att Autocall Eurostoxx Banks helt eller delvis ställts in meddelas skriftligt snarast möjligt efter inställandet.
 
SPIS –Branschkod och ordlista
Danske Bank A/S är ansluten till SPIS (Strukturerade placeringar i Sverige) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringar. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet. Branschkod och tillhörande ordlista finns på www.strukturerade.se.
 
Disclaimer
VIKTIG INFORMATION
Detta dokument har tagits fram av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (banken) som står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen och det danska Finanstilsynet.
Detta dokument har tagits fram av banken endast i informationssyfte. Det är inte ett erbjudande eller en förfrågan om ett erbjudande om att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Även om skäliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är osant eller missvisande, så lämnas inga garantier om riktigheten eller fullständigheten och inget ansvar kan göras gällande på grund av förlust som åsamkats med förlitande på detta dokument.
De eventuella förslag till placeringar i finansiella instrument som presenteras i denna publikation utgör inte investeringsrådgivning eller diskretionär portföljförvaltning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Banken tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av detta dokument.
Eventuella rekommendationer häri är inte s k investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller förbjuda handel före spridningen av dessa. Oavsett ovanstående är banken och dess medarbetare skyldiga att följa gällande regler för hantering av intressekonflikter och insiderfrågor och som förbjuder handel före rekommendationerna, om sådan handel är till nackdel för kunden eller annars i strid med gällande lagar och förordningar.
Beroende på bland annat vilken kundkategori Ni tillhör enligt lagen om värdepappersmarknaden kommer vi, och är också enligt lag ålagda, när vi lämnar investeringsrådgivning till Er, eller gör placeringar inom ramen för ett diskretionär portföljförvaltningsuppdrag, att beakta den information som är nödvändig för attvi ska kunna lämna en lämplig personlig rekommendation eller göra en lämplig placering. Detta kan innefatta Er erfarenhet och kunskap om finansiella instrument, Er ekonomiska ställning och målet med investeringen. Enligt lagen om värdepappersmarknaden är vi också skyldiga att dokumentera vissa särskilda uppgifter som legat till grund för vår investeringsrådgivning eller diskretionära portföljförvaltning.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i någon av de fonder eller andra finansiella instrument som marknadsförs genom banken kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.se.

Få alla fördelar i dag.
Bli Private Banking kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.